Förbättra vattenkvaliteten

Planering av säkert dricksvatten

Säkert vatten inom tappvattendistribution är vårt ansvar

Hygien är vetenskapen om skydd mot sjukdomar, legionellabakterier samt bevarande och förbättring av hälsan. Hållbar tappvattendistribution innebär ett säkert tappvatten som inte utgör någon hälsorisk vid konsumtion, i enlighet med riktlinjerna från myndigheter. Det är också du som fastighetsägare som har ansvar för att ditt tappvattensystem håller denna standard.

Dricksvatten är den viktigaste förutsättningen för liv. Att möjliggöra att transport av dricksvatten är i hygieniskt perfekt skick – från huvudanslutning till kran – är vårt ansvar. 

Viktiga regler för att säkerställa god dricksvattenkvalitet

För att undvika att biofilm bildas ska installationer av dricksvattensystem vara så små som möjligt. Och med separata lägenhetscentraler för värme värms tappvattnet upp efter behov.
Uponor hygiene logic – varmvatten
Kallvatten bör vara < 24 °C
Varmvatten bör vara > 55 °C
Rätt rördimensioner och tillräckligt tjock isolering hjälper till att hålla vattentemperaturen under 24 °C och undvika ofrivillig uppvärmning av kallvattnet.
 
Hygienplanering – Håll rätt temperatur

Vad är legionärssjukan?

Visste du att vattenrelaterade sjukdomar orsakade 656 097 dödsfall bara i år? Trots att mörkertalet är stort eftersom hälso- och sjukvårdspersonal inte rapporterar de flesta fall, är legionärssjukan den farligaste vattenrelaterade infektionen. Sjukdomen orsakas av tillväxt av allvarliga legionellabakterier i ljummet vatten och dödligheten bland smittade personer är 5–20 procent. Få mer information:

Faktablad - Legionärssjukan

EU-direktiv för skydd av dricksvatten

Vad innebär det för din dricksvatteninstallation?

Europeiska unionen har en lång historia av dricksvattenpolitik, som säkerställer att vatten som är avsett för människor kan konsumeras på ett säkert sätt på hela kontinenten. Nu har EU skärpt dricksvattendirektivet i syfte att förbättra tillgången till vatten för alla, förbättra hygienstandarderna för dricksvatten och öka transparensen för alla konsumenter. Därför måste dricksvattenkvaliteten kontrolleras med hjälp av standarder som bygger på de senaste vetenskapliga beläggen och även övervakas effektivt. Dessutom bör konsumenter i hela EU få adekvat, aktuell och lämplig information om rent vatten.
Läs mer

Lär dig mer om rent vatten i våra broschyrer

thumbnail

$name

PDF 3.83MB

$name

Läs mer om Uponors principer och lösningar för Hygiene Logic
PDF 1.55MB

$name

PDF 3.52MB