Dokumentation för VVS-konsulter

Golvvärme

Dokumentation

VVS Handboken
Golvvärme avsnitt Projektering [PDF-fil]
Golvvärme avsnitt Tekniska Data [PDF-fil]
Golvvärme hela kapitlet [PDF-fil]
Handboken alla kapitel/system [PDF-fil]

AMA-texter
Ladda ned Word-fil

Sortiment
Produktkatalog
Prislista [PDF-fil]

Godkännanden, certifikat etc. 
CE-dokument

Övrig dokumentation
Dokumentation för golvvärme

Övriga verktyg

Dataprogram
MagiCAD plugin
MagiCAD databas

BIM
Ladda ner Revit för Golvvärme (zip-format)
MagiCloud

Kontakt
Teknisk Support
Telefon 0223-38000
E-post support.vvs.se@uponor.com 

Ventilation

Dokumentation

VVS Handboken
Ventilation avsnitt Projektering [PDF-fil]
Ventilation avsnitt Tekniska Data [PDF-fil]
Ventilation hela kapitlet [PDF-fil]
Handboken alla kapitel/system [PDF-fil]

Sortiment
Produktkatalog
Prislista [PDF-fil]

Godkännanden, certifikat etc. 
Typgodkännande

Övrig dokumentation
Dokumentation för Ventilation

Dataprogram
MagiCAD databas

Kontakt
Teknisk Support
Telefon 0223-38000
E-post support.vvs.se@uponor.com 

Inomhusavlopp

Dokumentation

VVS Handboken
Inomusavlopp Decibel [PDF-fil]
Inomusavlopp HTP [PDF-fil]

AMA-texter
Inomhusavlopp Decibel
Inomhusavlopp PP/HTP

Sortiment
Produktkatalog
Prislista [PDF-fil]

Godkännanden, certifikat etc. 
Typgodkännanden och certifikat Inomhusavlopp

Övrig dokumentation
Dokumentation för Inomhusavlopp

Kontakt
Teknisk Support
Telefon 0223-38000
E-post support.vvs.se@uponor.com 

Ytvärme

Dokumentation

VVS Handboken
Ytvärme Projektering och Tekniska Data [PDF-fil]

Sortiment
Produktkatalog
Prislista [PDF-fil]

Godkännanden, certifikat etc. 
Byggvarudeklaration [PDF-fil]

Övrig dokumentation
Dokumentation för Ytvärme

Kontakt
Teknisk Support
Telefon 0223-38000
E-post support.vvs.se@uponor.com 

Prefab

Dokumentation

VVS Handboken
Prefab [PDF-fil]

Uponor Ready Port – fördelarskåp
Broschyr

Uponor Reno Port – våtrumskassett
Broschyr
Produktblad
Testrapport - ljud i avloppsrör
Testrapport - uppvärmning av kallvatten
Ritning i DWG-format

Uponor Riser Port – installationsvägg
Broschyr
Testrapport - ljud i avloppsrör

Uponor Comfort och Aqua Port – kompletta värmeväxlarenheter
Broschyr

Gemensam dokumentation

Byggvarudeklarationer
Uponor RTM-koppling (pdf)
Uponor S-Press koppling (pdf)
Uponor Uni Pipe PLUS rör (pdf)
Uponor PEX-rör (pdf)
Uponor Decibel avloppsrör (pdf)

Kontakt
Teknisk Support
Telefon 0223-38000
E-post support.vvs.se@uponor.com