Uponor Akatemia

Uponor Academy

Kunskap ger förtroende och hjälper dig i dina affärer

 
Vi på Uponor vet hur viktigt det är med kunskap. Kunskap ger förtroende och hjälper dig i dina affärsmässiga relationer. 
 
Uponor Academy finns till för dig som vill ha mer kunskap inom ett eller flera områden där Uponor verkar. Våra utbildningar fokuserar på kunskap kring system för Infrastruktur och VVS samt tillhörande samhällskrav och branschregler. Uponor Academy riktar sig till installatörer, konsulter, grossister, butikspersonal, skolor, hustillverkare och andra aktörer i branschen. 
 
Ju mer kunskap du förvärvar, desto säkrare installationer, bättre lönsamhet och nöjdare kunder får du. Du kommer även att känna att ökad kunskap ger kunderna en tryggare känsla och ett större förtroende för dig och ditt företag! 

Hos oss på Uponor får du som professionell aktör möjlighet att bredda och fördjupa din kompetens inom Infrastruktur och VVS. Vi erbjuder högklassiga utbildningar där vi lyfter fokus från enskilda produkter till systemlösningar och olika branschregler. Dessutom kan vi erbjuda skräddarsydda utbildningar för just dina behov. 

Varför utbildning?

Undersökningar visar att skador betydligt oftare kan hänföras till bygg- och projekteringsfel, än till materialfel och felaktiga driftförhållanden. Det är viktigt att säkra kvaliteten i hela byggprocessen. 

Branschen genomgår en generationsväxling där ny arbetskraft behöver fördjupad kunskap. 

Kontinuerlig utveckling av branschen kräver också att du med lång erfarenhet håller dig uppdaterad i takt med att nya produkter och system introduceras på marknaden. 

Med rätt kunskap slipper du onödigt merarbete och minskar antalet reklamationer. Du har dessutom möjlighet att bygga lösningar med bästa möjliga totalekonomi – både för dig och din kund.

Academy lokal
uponor academy training

Kunskap och förståelse

Kunskap och förståelse för branschregler blir allt viktigare i framtiden! Det är viktigt att vara insatt i närliggande aktörers arbete och anvisningar, för att du ska kunna göra ditt eget jobb rätt.

Ju mer kunskap du förvärvar, desto säkrare installationer, bättre lönsamhet och nöjdare kunder får du. Du kommer även att känna att ökad kunskap ger kunderna en tryggare känsla och ett större förtroende för dig och ditt företag.

Det tjänar alla på!