Vanliga frågor och svar om våra produkter

 
Här kan du få svar på de mest förekommande frågorna vi får från våra kunder. Skulle du inte få svar på din fråga så är det bara att höra av dig till oss eller till närmaste VVS-installatör.

Golvvärme

Hur mycket plåt och hur tjock ska den vara vid installation i träbjälklag?
För att få jämn värme på golvet skall aluminiumplåt användas. Uponor Golvvärmeplåt fördelar värmen. Golvytan skall täckas med 70–80 % för att få en behaglig mjuk värme som är jämnt fördelad. Aluminiumplåtarnas tjocklek skall vara 0,3–0,6 mm beroende på rörets ytterdiameter. Om golvvärmerören ska gjutas in behövs inga plåtar.

Vad gäller i oisolerade källargolv?
Det bästa är att isolera golvet och skydda mot fukt underifrån med en Platonmatta eller liknande under golvvärmerören. Innan du sätter igång med arbetet, bör du kontrollera att det gamla källargolvet är torrt.

Vad gäller för klinker på trägolv eller spånskiva?
Ta kontakt med din klinkerleverantör. Det är nödvändigt att uppfyllla vedertagna böjstyvhetskrav, för att få ett formstabilt underlag för klinker. I annat fall kan träets rörelse orsaka sprickor i klinkern.

Vilka temperaturer gäller för golvvärme?
Temperaturer mellan 27–45°C är en tumregel men rören är tillverkade för att klara betydligt högre temperatur. Boverket rekommenderar en högsta golvytetemperatur på 26°C.

Vad kan man göra om det finns risk att vattnet i slingorna kan frysa?
Om det föreligger frysrisk rekommenderar vi att vattnet i golvvärmeslingorna blandas med frostskyddsvätska, t ex glykol (upp till 35%) av typ propylen- eller etylenglykol.

Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp med golvvärme?
Din rörinstallatör hjälper dig med Uponor Golvvärmesystem. Kontakta även din lokala rörinstallatör för aktuell prisuppgift. Vi har även Premium Installer på ett flertal orter i Sverige. Vi samarbetar också med butikskedjorna Bad och Värme samt Comfort

Hur långa slingor kan man ha?
Generellt för Uponor Comfort Pipe PLUS rör 20x2 mm bör längden inte vara mer än 100 m, för Uponor Comfort Pipe PLUS rör 17x2 mm max 90 m, för Uponor Comfort Pipe rör 12x2 mm gäller max 70 m och för Uponor Minitec Comfort Pipe gäller max 50 meter. Längden avgör hur stort tryckfall det blir över slingorna som i sin tur är beroende av hur mycket cirkulationspumpen kan leverera, därför måste slinglängden begränsas. Ovan längder är baserade på att en pump dimensionerad för en normalstor villa används. För enstaka rum med Push 12 se; Broschyr 5045 Uponor Fluvia Push 12 (.pdf)

Hur mycket isolering ska man ha om man installerar golvvärme?
Värmen ska sprida sig uppåt för att golvvärmen ska fungera bäst. Vid isolering i mellanbjälklag under golvvärmeplåtarna rekommenderar vi 50 mm för att hindra värmen att sprida sig till underliggande våning. Vi rekommenderar att isolera 200 mm under golvvärmeinstallationen i platta på mark.

Hur lång livslängd har rören?
Under förutsättning att Uponors installations- och skötselanvisningar följs, är den beräknade livslängden likvärdig med den tekniska livslängden för värmesystem.

Skall man göra en nattsänkning av temperaturen?
Det går att göra nattsänkning i rum med golv som är gjorda i lätta material, typ träkonstruktioner och flytande golv. Då kan värmen höjas och sänkas relativt snabbt. Det är dock tveksamt att använda sig av nattsänkning om man t ex vill hålla 20°C från 07.00-22.00 och resterande tid sänka lufttemperaturen 4 grader. I detta fall så hinner knappt temperaturen falla till 16°C innan systemet måste gå på igen för att hinna få upp temperaturen till 20°C till kl 07.00 igen. I rum med betonggolv där det tar längre tid att ändra temperaturen så är det oftast onödigt med nattsänkning. Nattsänkningen kan med fördel användas då man åker bort längre perioder och vill hålla en lägre temperatur i rummet. I offenliga lokaler såsom skolor och kontor mm kan nattsänkningen nyttjas med fördel eftersom man där bara vill hålla 20°C under 9-10 timmar om dygnet.

Vad gör jag när min Push 12 (minishunt) låter eller inte får ut värmen?
Troligtvis är det luft i systemet eller pumphuset som behöver rengöras. Ladda ner: Anvisning 5209 Push 12 - Ågärder vid missljud (.pdf).

Hur gör jag en servicekontroll på mitt golvvärmesystem?
Vissa detaljer kan med fördel kontrolleras själv men hjälp av servicehandledningen medan andra med hjälp av en installatör. Börja med att ladda ner: Anvisning 5207 Servicehandledning (.pdf).

Hur långa slingor och ytor klarar man med en Push 12?
Se sid 5 i info blad om Push 12: Broschyr 5045 Uponor Fluvia Push 12 (.pdf).

Hur får jag som privatperson ett pris på vad golvvärmen i mitt fall skulle kosta?
Kontakta din lokala rörinstallatör för aktuell prisuppgift. Vi har även Premium Installer på ett flertal orter i Sverige. Vi samarbetar också med butikskedjorna Bad och Värme ,Rinkaby Rör samt Comfort 

RESERVDELAR

Notera: Reservdelar finns tillgängliga så långt lagret räcker och beställs genom VVS-grossist. Enskilda återförsäljare kan också ha reservdelar på lager efter att vårt eget lager är slut.

Jag behöver en ny termostat till Wirsbo 24V system (3 trådig), vad skall jag beställa?
Beställ Uponor SPI Termostat 24V Tråd med RSK nr 5398297.

Jag behöver en ny termostat till Uponor Control system (Trådlös), vad skall jag beställa?
Beställ Uponor Radio 24V Termostat med display T-75 med RSK nr 5398257 (vit),  RSK nr 5398266 (silver) eller RSK nr 5398286 (grå).

Jag behöver en ny reglercentral till Uponor Control system (Trådlös) 2007-2015, vad skall jag beställa?
Beställ Uponor Radio 24V Reglercentral C-56 med RSK nr 5398285.

Jag behöver en ny reglercentral till Uponor Control system (Tråd) 2007-2015, vad skall jag beställa?
Beställ Uponor Wired 24V Basenhet 12 kanaler C-35 med RSK nr 5398273 alternativt Uponor Wired 24V Basenhet 6 kanaler C-33 - med RSK nr 5398272.

Jag behöver ett nytt styrdon till RWG eller WGF fördelare, vad skall jag beställa?
Beställ Uponor Vario B Styrdon WGF med RSK nr RSK 2987938.

Jag behöver ett nytt styrdon till PRO Q&E eller Euro-Cone fördelare, vad skall jag beställa?
Beställ Uponor Vario PLUS Styrdon med RSK nr 2987936.

Kulvert

Behövs ett dräneringsrör läggas under kulvertrören?
En dränerande ledningsbädd enligt CEC.213 i Anläggnings AMA 98 skall alltid utföras för att uppnå högsta möjliga energieffektivitet. I våt jord är värmeförlusterna högre än i torr jord. Med dräneringsrör kan vatten ledas bort från rördiket och hålla jorden torrare och därigenom blir värmeförlusterna mindre. Vattnet i sig skadar inte kulvertrören men värmeförlusterna blir större i våt jord.

Behöver man ett extra frostskydd när Uponor Kulvertsystem installeras?
I normalfallet är det inte nödvändigt med extra frostskydd. Om rördiket är grunt kan extra frostskydd användas. I de fallen hindrar frostskyddet att värmeförluster går uppåt som t ex smälter snö ovanpå rördiket (och håller diket mer torrt). I torra rördiken är värmeförlusterna mindre. I de fall frostskydd används skall det läggas 5-10 cm ovanför kulvertrören.

Hur varmt vatten kan man köra i rören?
Mediarören i kulverten som änvänds till värmesystem är dimensionerade för en maximal temperatur med kontinuerlig drift på 70/80°C, momentant får temperaturen inte överstiga 95°C.

Hur långa längder finns kulverten på?
Kulverten kan beroende på dimension fås i den önskade längd man behöver. Kulverten kapas från rullar på 100, 150 eller 200 m beroende på dimension.

Under vilka temperaturer kan kulvertrören installeras?
Kulvertrören är enklare att installera när den omgivande temperatur är över 0°C. För att undvika eventuella materialskador rekommenderar vi inte att kulvertrören installeras vid temperaturer under -15°C.

Kan Uponor Kulvertrör användas vid temperaturer över 95°C?
Uponor PEX som används som mediarör i Uponor kulvert har en förväntat livstid på minst 50 år vid en kontinuerlig vattentemperatur på 70°C och minst 30 år vid en kontinuerlig vattentemperatur på 80°C. Överskridning av temperaturbegränsningarna kan drastiskt minska livslängden, vid temperaturer över 95°C tar rörmaterial skada snabbt och risken för läckage ökar. Förutom minskad livslängd på mediaröret kan också höga temperaturer påverka isoleringsmaterialet. Vid temperaturer över 95°C blir isoleringsmaterialet mjukt och tappar till slut sin volym och sina isoleringsegenskaper. Enligt standard EN-15875 kan dessa temperaturer överstigas kortsiktigt men är inte att rekommendera.

Kan Uponor Kulvert läggas installeras ovanpå marken?
Uponor Kulvert förläggs i mark. Vid parkmark skall fyllnadshöjden på röret vara minst 400 mm och vid körbar yta minst 500 mm.

Vilka tryck- och temperaturbestämmelser finns det på PEX-rör?
För tappvattenrör är det max 10 bar och för värmerör max 6 bar. Maximal kontinuerlig temperatur är 70/80°C.

Hur kan skador på mantelröret repareras?
Alla skador på skyddsröret måste repareras. Mindre skador på skyddsröret kan repareras med till exempel korrosionsskyddsband (Nitto 57GO). Vid reparation av skador på skyddsrör kan även krympmanschett och reparationssats användas. Rengör mantelröret runt skadan och torka torrt. Placera krympmanschetten utanpå manteln och krymp den ordentligt med gasol med svag flamma. Var försiktig så att att mantelröret inte blir för varmt i kanten av krympmattan.

Hur rullar man enklast ut kulvertrören?
För kulvertrör med en manteldimension på upp till 175 mm gäller följande: Ta inte bort skyddsplasten runt rullen. Plastemballaget förhindrar att kulvertringen öppnar sig okontrollerat. Klipp av plastbanden på insidan och börja med att rulla ut röret genom att mata ut rör från rörringens mitt samtidigt som rörringen förs framåt. Alla kulvertrör kan rullas ut genom att använda Uponors Kulverthaspel.

Behövs ändskydd på Ecoflex Thermo PRO?
EN-standard 15632 del 2 täcker PUR-isolerade kulvertrör. Ett av kraven är så kallad linjär vattentäthet. Vid specifika provförhållanden bör mängden vatten som läcker genom någon av rörändarna inte överstiga 100 g efter 168 timmars provning. Ecoflex Thermo PRO uppfyller kraven och därför är det inte nödvändigt att använda ändskydd. För att undvika fukt och smuts vid rörändarna rekommenderas ändskydd.

Kan Ecoflex Thermo och Ecoflex Thermo PRO kombineras?
Ja, du kan kombinera Ecoflex Thermo PRO med Ecoflex Thermo. 
För anslutning av medierör erbjuder vi kopplingssystemet Q&E eller kopplingssystemet Wipex. Uponor Q&E-kopplingar finns i dimension 25 till 75 mm. Uponor Wipex-kopplingar finns i dimension 25 till 125 mm. Nästan alla Ecoflex tillbehör passar även för Ecoflex Thermo PRO. För Ecoflex Thermo PRO med mantel 145 mm finns en separat reducering för isoleringssatsen.

Vilka är fördelarna med Ecoflex Thermo PRO jämfört med andra kulvertrör?

  • Ecoflex Thermo PRO har utmärkta värmeförlustprestanda
  • Bäst i klassens när det gäller flexibilitet
  • 5 mm skiktet med PEX-skum är för ökad flexibilitet och minskad sprickbildning
  • Bästa möjliga skydd mot åldrande med ett lager aluminium för långsiktig prestanda
  • Möjlighet att kombinera Ecoflex Thermo PRO med Ecoflex Thermo
  • Använd befintliga och beprövade Ecoflex tillbehör
 PEX-rör

Vilken dimension skall jag ha på rören?
För att ta reda på vilken dimension du ska ha på röret så rekommenderar vi att du tittar i vår handbok för Uponor Rörsystem PEX som finns här på hemsidan. I denna finns lathundar för att göra överslag på vilken dimension du behöver, generellt så klarar du dig med dimension 15 x 2,5 mm (NKB) eller 16 x 2,2 mm (ISO) till alla enskilda tappställen. Dimension 16, 20 och 25 mm kräver rekommenderat verktyg för Q&E.

Vilken tryckklass skall det vara på rören till ett tappvattensystem?
Till ett tappvattensystem i Sverige skall det vara tryckklass PN 10.

Vilka rör skall man använda till tappvatten?
Till Uponor Rörsystem PEX skall man använda sig av syrediffusionstäta rör av typ Uponor Combi Pipe (tidigare Uponor combiPEX Q&E rör alt. Wirsbo-combiPEX Q&E-rör) eller alternativt Aqua Pipe (tidigare Uponor PEX rör alt. Wirsbo-PEX-rör).

Hur kan man tina upp ett fryst Rör-i-rör system?
Om man vet att det är isbildning i ett PEX- rör, t ex i Aqua Pipe, Radi Pipe, eller Combi Pipe kan man koppla en dammsugare till skyddsröret och suga rumsluft genom skyddsröret. På så sätt tinas röret upp. Detta gäller både tappvatten och radiatorrör installerade med Rör-i-rör (RIR) principen.

Vilka rör skall man använda till radiatorer?
Till Uponor Radiatorörsystem PEX skall man använda sig av syrediffusionstäta rör av typ Uponor Combi Pipe (tidigare Uponor combiPEX Q&E rör alt. Wirsbo-combiPEX Q&E-rör).

Ventilation

Kan man kombinera ert system med t ex Spiro?
Ja, våra detaljer kan kombineras med Spiro i de fall då vårt produktsortiment inte innehåller önskade detaljer.

Ytvärme

Hur stor yta klarar en slinga?
Från ca 28 m² upp till ca 50 m².

Vilken är minsta böjradie för MELTAWAY PEX-rör?
Minsta böjradie är ca 150 mm vid 15 °C.

Med vilket c/c rekommenderar ni att man lägger ytvärmeslingor?
Vi rekommenderar c/c 250 mm.

Vilken effekt går normalt åt för att hålla is- och snöfritt?
Beroende på snöintensitet och geografisk placering, mellan 175 W/m² nere i södra Sverige och 350 W/m² uppe i norr.

Vilka medietemperaturer fungerar bra?
Temperatur 35 °C och returtemperatur 20 °C.

Vad är Meltaway PEX-rör för typ av rör?
Meltaway-PEX är ett silanförnätat polyetenrör (PEX-b), utan syrediffusionsspärr och är speciellt utvecklat för att vara mycket flexibelt och ha en relativt hög temperaturtålighet.

Kan man svetsa Meltaway PEX-rör?
Nej, vi rekommenderar endast mekaniska kopplingar och erbjuder bl a en Meltawaykoppling , helt i plast, som inte kräver några specialverktyg.

Frågor eller teknisk support?