Snöfritt, isfritt och problemfritt

  • Snö och isfritt i Vasaparken, Västerås
  • Markvärme på Gardermoen, Norge
  • Göteborgsbacken med ytvärme

Uponor Ytvärmesystem är en beprövad, flexibel teknik för många användningsområden som hör framtiden till

Uponor Ytvärmesystem bygger på en beprövad teknik. Redan 1969 anlade vi vårt första snösmältningssystem och det fyller sin funktion än idag. Uponor Ytvärmesystem står fortfarande för den ultimata tekniken för smältning av snö och is. Systemet erbjuder dessutom en funktionell och säker uppvärmning inomhus.

I sand, asfalt och naturgräs eller ingjutet i betong

Uponor Ytvärmesystem kan förläggas i de flesta underlag och ytkonstruktionsmaterial, och installationen kan utföras med flera olika tekniker.

Meltaway

Snabbfakta om ytvärmesystem

  • Minskar risken för halkolyckor
  • Behovet av sandning, saltning och snöröjning försvinner helt eller minimeras
  • Säsongen för fotboll och andra idrotter kan väsentligt förlängas
  • Ökar trafiksäkerheten
  • Minskar kostnader för städning och slitage i lokaler
  • Spillvärme från industri och retur från fjärrvärme kan tillvaratas

Stäng