R2I Vägg

  • Teknisk vägg
  • Teknikvägg kombinerar modern byggteknik utan problem

En effektiv lösning vid renovering av flerbostadshus

I elementvåningshus ligger kök och badrum oftast mitt emot varandra. Konstruktionen möjliggör en helt ny, effektiv lösning för både nybyggen och vid renovering i äldre hyreshus ända från 1960-talet. Väggen mellan kök och badrum rivs och ersätts med en installationsvägg - R2I Vägg från Uponor med rör och komponenter som har installerats i förväg från fabrik.

Uponor har cirka tio grundläggande typer av R2I Vägg. I väggmodulerna installeras olika rörledningar och badrumsinredning, bland annat badrumsskåp, vattenmätare och spolsystem för toalett. När modulerna placeras bredvid varandra utgör de en färdig vägg och fungerar som fastighetens schakt.. Lösningen innebär även att köksinstallationer går snabbare.

Tekniken möjliggör ombyggnad av tappvatten-, avlopps-, uppvärmnings-, kylnings-, ventilations- och elsystem i samband med renovering.

Uponor R2I Vägg möjliggör snabb och effektiv renovering:

  • Prefabricering ger kvalitet, tidsbesparing och kostnadseffektivitet
  • Högkvalitativa komponenter håller genom hela fastighetens livscykel
  • Sparar utrymme i jämförelse med traditionella kanaler
  • Det anpassningsbara VVS-systemet lämpar sig för många typer av objekt
  • Skydd mot läckor och snabb upptäckt av potentiella läckor
Sokeritehtaantie

Nya hyreshus byggda med Uponor R2I Vägg

Under sommaren 2015 färdigställdes två fastigheter bestående av hyresrätter på Sokeritehtaantie 15, i Kirkonummi – Finland och det tillsammans med Uponors prefabricerade R2I Vägg.
Teknikvägg
Modulerna i standardformat innehåller rörsystem, kanaler och delar som är färdigisolerade och klara att anslutas.


I modulerna ingår nödvändiga brand- och ljudisoleringskomponenter. 


Alla stigarrör och kanaler har isolerats i separata brandsektioner. 


Väggen har testats av VTT och uppfyller kraven för brandmotståndsklassen EI 90. (EN 1363-1:2012 och EN 1366-3:2009, VTT-S-00251-15 och VTT-S-00380-15)

Stäng