R2I Kassett

 • R2I Kassett i flerbostadshus

Prefabricerad lösning för linjerenovering i flerbostadshus

Med sin höga prefabriceringsgrad reducerar Uponor R2I Kassett arbetet på plats – detta kan direkt översättas till minskad byggtid, kostnad och risk.

I utvecklingsarbetet med kassetten har stor hänsyn tagits till anpassningsbarhet, installationsvänlighet, säkerhet och kvalitet. Dessutom har Uponors kassett, utöver standardkraven, testats noggrant för att uppfylla byggnormskraven för bullernivåer och oavsiktlig uppvärmning av kallvattnet.
R2i Kassett monterad

Stor anpassingsbarhet och förenklad installation med smart koppling


Uponors kassett kan väljas vänster- eller högerorienterad för hörnmontage, eller med mittplacerad toalett för montage längs väggen – samma standardmått för alla varianter. Kassetten innehåller interna tappvatten- och avloppsanslutningar för direkt inkoppling av tvättställ bredvid. För enklast möjliga anslutning mellan våningarna kopplas kassetterna ihop med Uponors RTM-koppling. En helt verktygsfri teknik som inte kräver några hjälpmedel för att skapa ett tätt förband.


R2I Kassett
 • Komplett
  – tappvattenstammar (KV, VV, VVC)
  – avloppsstam med färdiga förgreningar
  – inbyggd fördelare med avstängning
  – förberedd för vattenmätare
 • Tidsbesparande
  – all intern rördragning färdig från fabrik
  – förisolerade rör
 • Snabb och enkel installation
  – få moment med enkla och tydliga instruktioner
  – teleskopisk anslutning för enkel anpassning
  – snabbkoppling mellan våningsplanen
 • Höjd- och hörnanpassad
  – anpassningsbar höjd på toalettstolen
  – fullgott avstånd till vägg vid hörnmontage
 • Välj mellan flera olika standardytskikt
  – kakel, målad plåt etc.
 • Grundligt testad
  – uppvärmningskraven på kallvatten klaras med god marginal
  – låg bullernivå tack vare marknadens tystaste avloppsrör Decibel
 • Läckageindikering i konstruktionen
  – ev. läckage upptäcks snabbt
 • Självrengörande spolsystem
  – minimerar risken för kalkavlagringar
Stäng