Värme- och vattendistribution

 • Kulvert för värmedistribution
 • Industrifördelare
 • Biogas

Praktiskt och mångsidigt för transport av värme, kyla och varmvatten

Utmärkande för ett bra rörsystem är att det erbjuder professionella lösningar med få komponenter till många olika användningsområden. Vår kulvert för uppvärmning kan användas i olika byggnadstyper, exempelvis hotell, industrifastigheter, småhus och flervåningshus. Det är en praktisk lösning för leverans av värme/kyla från en lokal källa direkt till byggnaden. 

Kulvertsystem

Snabbfakta om kulvert för värme

 • Lång livslängd utan underhållskostnader 
 • Låga installationskostnader tack vare utmärkt flexibilitet samt enkla och säkra anslutningsmetoder 
 • Problemfri installation runt hörn och hinder 
 • Stor erfarenhet >30 miljoner meter producerats sedan 1985 
 • Utbildningsmöjlighet
  • Praktisk, perfekt och mångsidig för värmeförsörjning

   • Långa skarvlösa längder
   • Inget behov av specialverktyg för montering
   • Ingen risk att blanda ihop tillopp- och returrör
   • Uponor Thermo Single upp till 110 mm 
   • Uponor Thermo Twin upp till 63 mm
   • 6 Bar
   Uponor Thermo Single   Uponor Thermo Twin
   Uponor Thermo Single   Uponor Thermo Twin
  • Alla rör i en kulvert

   • En kulvert innehåller värme och varmvattenrör
   • Varmvattencirkulation
   • Mycket enkelt att t ex ansluta villor
   • Upp till 2 x 40 mm + 40/28 mm
   Uponor Ecoflex Quattro
   Uponor Quattro
Stäng