Tappvarmvatten

 • Kulvertdike

Den flexibla kulverten för transport av tappvarmvatten

Uponor Kulvertsystem är ett tryggt val på alla platser där tappvarmvatten för bostäder ska transporteras från en byggnad till en annan. Konstruktionen i flera lager och det korrugerade höljet gör medierören flexibla. Rören är enkla att installera i schakt och hinder och andra fasta föremål går enkelt att ta sig förbi. Värmeförlusterna är minimala tack vare det tjocka isoleringslagret. Värmen överförs från en byggnad till nästa och försvinner inte ut i marken. Det innebär att det är en miljövänlig lösning. Det korrugerade höljet står emot trycket från jorden och skyddar rören.

En alternativ lösning för just tappvarmvatten är vår Uponor Ecoflex Quattro med fyra rör som transporterar varmvatten och vatten för uppvärmning till hushåll. Två rör är avsedda för varmvatten/varmvattencirkulation och de övriga två för uppvärmning.

Kulvertsystem

Fördelar för dig!

 • Tillförlitlig transport av värme och vatten
 • Flexibelt material på grund av mjuk polyetenisolering och korrugerad mantel
 • Tjänster som täcker alla faser, från projektering, planering och utbildning
 • Minskning av totala projektkostnaderna
  • För transport av tappvarmvatten

   • Uponor Ecoflex Aqua är utprovad för en kontinuerlig temperatur av 70 ° C med beräknad livslängd på 50 år
   • Tryckklass 10 bar
   • Finns i dimensionerna 28-110 mm
   • Uponor Aqua Twin inkluderar varmvattencirkulation
   Uponor Ecoflex Aqua Single   Uponor Ecoflex Aqua Twin
   Uponor Aqua Single   Uponor Aqua Twin
  • För transport av tappvarmvatten och värme i ett rör

   • En för alla lösning - två rör för uppvärmning och två för tappvarmvatten respektive varmvattencirkulation
   • Kan t ex användas mellan pannrum och olika byggnader
   • Fungerar bra tillsammans med både brunn eller t-rör
   • Speciellt bra vid flerbostadshus, kedje- eller radhus
   • Det mest ekonomiska och bekväma installationen
   Uponor Ecoflex Quattro  
   Uponor Quattro  
Stäng