Frostfria husanslutningar

  • Ecoflex Supra vid sommarstugan
  • Kulvertsystem, Seehafenbrucke
  • Kulvertsystem, Seehafenbrucke

Gör ett klokt beslut – och sluta oroa dig över vattenledningarna när det finns frysrisk. Uponors Ecoflex Supra- och Supra Plus-rör används i första hand för dricksvatten och tryckavlopp till småhus och gårdar i glesbefolkade områden. Installationsklar rörledning med isolering och självreglerande värmekabel i samma paket. Värmekabeln ligger utanpå mediaröret. Ecoflex Supra finns i Plus och Standardvariant där den sist nämnda också finns med gul- respektive vit värmekabel. Skillnaden mellan de olika typerna är att dom avger olika effekt per meter och att max installationslängd är olika mellan typer och inkopplad spänningsstyrka. Vi har också utvecklat en kontrollenhet med sensor och elektriska delar som är avsedd för Uponors Ecoflex Supra Plus-rör.

Supra uir vattentäkt

Uponor Ecoflex Supra and Ecoflex Supra Standard i ett nötskal

  • Rörledning, isolering och självreglerande värmekabel i samma paket. Värmekabeln ligger utanpå mediaröret.
  • Ibland blir det elavbrott. Ecoflex Supra tar inte skada även om vattnet fryser. När strömmen åter kopplas på, tinar röret upp på ungefär en timme.
  • Kallt och färskt vatten under alla förhållanden. Ecoflex Supra-röret tillverkas av högklassig PEM-plast som inte avger främmande ämnen i vattnet. Dricksvattnet bibehåller sin smak och lukt.
  • Ecoflex Supra har testats av Finska statens tekniska forskningscentral VTT. Den omsorgsfulla produktutvecklingen och kvalitetskontrollen på Uponor garanterar att produkten är stark och långlivad.
  • Ecoflex Supra Plus upp till 100-150 m på ring. Ecoflex Supra Standard upp till 100-300 m på ring beroende på dimension.
Stäng