Kulvertsystem

  • Kulvertrör

Flexibla lösningar för värme, kyla och vatten

Moderna lösningar för lokal värme-, kylmedia- och vattendistribution måste uppfylla stränga krav på säkerhet, pålitlighet, hållbarhet och effektivitet. Uponor erbjuder kulvert för både värme, tappvatten och kyla. Ecoflex kulvert kan användas i olika applikationer, som t ex sekundär fjärrvärme, mellan bostadshus, vid bioenergi- eller biogasanläggningar samt vid fjärrkyla. Med längder på upp till 100-300 meter kan antalet skarvar minimeras och det är enkelt att rulla ut röret direkt i schaktet. Eftersom rören har låg vikt och är böjliga går det att installera dem snabbt och enkelt runt hinder och hörn. 

Fördelar med kulvert

Det ultimata kulvertröret

  • Lösningar för värme, vatten och kyla
  • Säkra, tillförlitliga och robusta lösningar
  • Utmärkt flexibilitet möjliggör en snabb och enkel installation
  • Inga specialverktyg krävs
  • Upp till 100-300 meters längd, utan en enda skarv!
  • Lång livslängd

Kulvertsortiment

Kulvert för värme/kyla
Kulvert för tappvatten
Frostskyddad kulvert
Kulvertsystem Ecoflex Quattro

Uponor Ecoflex Thermo och Uponor Ecoflex Quattro är idealisk för värme-/kylnät både mellan små och stora byggnader.

Värme
Aqua Twin

Uponor Ecoflex Aqua - din flexibla favorit för distribution av vatten. Helt enkelt oslagbar för snabba, säkra och kostnadseffektiva kulvertinstallationer.

Tappvatten
Ecoflex Supra Plus

Uponor Ecoflex Supra Plus och Uponor Ecoflex Supra Standard säkerställer frostsäker transport av t ex dricksvatten även vid de lägsta av omgivningstemperaturer.

Frostskyddad
Stäng