Kulvertsystem

 • Uponor Kulvertsystem
 • Uponor Ecoflex
 • Kulvertrör

Flexibla lösningar för värme, kyla och vatten

Moderna lösningar för lokal värme-, kylmedia- och vattendistribution måste uppfylla stränga krav på säkerhet, pålitlighet, hållbarhet och effektivitet. Uponor erbjuder kulvert för både värme, tappvatten och kyla. Ecoflex kulvert kan användas i olika applikationer, som t ex sekundär fjärrvärme, mellan bostadshus, vid bioenergi- eller biogasanläggningar samt vid fjärrkyla. Med längder på upp till 100-300 meter kan antalet skarvar minimeras och det är enkelt att rulla ut röret direkt i schaktet. Eftersom rören har låg vikt och är böjliga går det att installera dem snabbt och enkelt runt hinder och hörn. 

Ecoflex Thermo Twin

Det ultimata kulvertröret

 • Säkra, tillförlitliga och robusta lösningar för värme, vatten och kyla
 • Utmärkt flexibilitet möjliggör en snabb och enkel installation
 • Upp till 200 meters längd, utan en enda skarv!
 • Lång livslängd
 • Korrosionsfritt
 • Minska installationstid och kostnad med Quick & Easy kopplingsteknik.
Q&E med Ecoflex kulvert

Uponor Q&E kopplingsteknik

 • Säkra anslutningar
 • Same kopplingar för både PN6 och PN10 rör
 • Dimension 20 upp till 75 mm
 • Samma verktyg kan användas för Uponor PEX Q&E rör och anslutningar

Q&E installation - den snabba vägen till täta anslutningar

  • Kapa röret i rät vinkel:

   $name 

  • Expandera rör tillsammans med Q&E-ring

   Expansionshuvudet roterar automatiskt vid varje expansionstillfälle för att expansionen skall bli jämn.

   Q & E installation step 2 

  • För snabbt in kopplingsdetaljen

   Håll rör och koppling på plats tills röret har krympt ihop.
   Klart!


   Q&E installation step 3
  • Expansionsverktyg M18 
      Expansionsverktyg M18 för stora dimensioner
   • Batteridrivet
   • Rördimension: 18-32 mm
    (40 mm PN6)
   • Autoroterande huvud,
    kompatibel med M12 expansionsverktyg
    
   • Batteridrivet
   • Rördimension: 40-75mm
   • Samma autoroterande huvud både för PN6­ och­ PN10

    Expander tool M18   Uponor tool M18 VLD
    

Kulvertsortiment

Kulvert för värme/kyla
Kulvert för tappvatten
Frostskyddad kulvert
Kulvertsystem Ecoflex Quattro

Uponor Ecoflex Thermo, Uponor Ecoflex Thermo PRO och Uponor Ecoflex Quattro är idealisk för värme-/kylnät både mellan små och stora byggnader.

Värme
Aqua Twin

Uponor Ecoflex Aqua - din flexibla favorit för distribution av vatten. Helt enkelt oslagbar för snabba, säkra och kostnadseffektiva kulvertinstallationer.

Tappvatten
Ecoflex Supra Plus

Uponor Ecoflex Supra Plus och Uponor Ecoflex Supra Standard säkerställer frostsäker transport av t ex dricksvatten även vid de lägsta av omgivningstemperaturer.

Frostskyddad
Stäng