Så här funkar det

  • Komfortpanel hos Länsförsäkringar
  • Komfortpanel installeras
  • Komfortkyla

Våra komfortpaneler ersätter en bestämd mängd av det vanliga undertakets skivor och blir därigenom en del av undertaket utan att synas. Normalt behöver ca 40-50 % av takytan tas i anspråk för att täcka kylbehovet i lokalen. Det innebär att utrymme även finns för belysningsinstallationer, ventilation och brandskydd. Resultatet är ett stilrent tak som medger god resonans och ljuddämpning med en komfortabel kyla.

Enkel installation

Komfortpanelen är utvecklad för säker funktion och okomplicerad installation. Den kan således monteras i ett förinstallerat bärverk typ ”Armstrong Trulock” T24 utan problem. I regel kan butiker och kontor hålla öppet som vanligt under installationen.

Länsförsäkringar, Västerås

Kolla på detta och flera andra referensobjekt
Stäng