Det finns vissa saker du inte vill höra

  • UponorDecibel
  • Uponor Decibel

Uponor Decibel - ett tyst inomhusavlopp

Detta är Uponor Decibel
Uponor Decibel är ett tyst inomhusavlopp i polypropylen med utmärkta ljuddämpande egenskaper. Ett komplett system med rör och delar i dimensionerna 50, 75 och 110 mm. Lika lämpligt för inbyggt som för hängande montage och kompatibelt med Uponors traditionella system för inomhusavlopp.

Systemet klarar temperaturer på 85/100° C och är resistent mot både tvättmedel och förorenat avloppsvatten. Den släta insidan motstår nötning och minimerar risken för stopp. Rören är slagtåliga, även i bistert nordiskt klimat. Systemet är dimensionerat enligt och uppfyller alla de krav som ställs i EN-standard 1451. Varje rör är spårbart och alla delar testas individuellt för att garantera ett långt och underhållsfritt liv. Miljöpåverkan är liten och alla plastkomponenter är hundra procent återvinningsbara.

Så här fungerar Uponor Decibel
Nyckeln till ett tyst inomhusavlopp är ett obehindrat flöde. Uponor Decibel underlättar inte bara det, utan är dessutom en helt ny lösning med ett effektivt ljuddämpande mellanlager bestående av mineral med hög densitet. Men var kommer oljudet ifrån och hur kan Uponor Decibel hjälpa? Vissa ljud är luftburna, dvs bildas inne i röret och fortplantar sig till luften utanför. Uponor Decibels flerskiktskonstruktion med mellanlager i mineral dämpar vibrationerna. Andra ljud är stomburna, dvs överförs från röret in i byggnadens stomme via rörets infästningar och skapar en resonant vibration. Ett sätt att undvika detta är att använda sig av ljuddämpande fästanordningar.

Hur tyst är ”tyst”?
Det finns inga definitioner eller någon officiell standard för vilka krav ett inomhusavlopp ska uppfylla för att få kallas ”tyst”. Det finns däremot en europeisk standard för hur man mäter ljud i inomhusavlopp, EN 14366, och mätningar enligt den ger jämförbara värden. Uponor Decibel är ljudtestat, enligt EN 14366, på Fraunhofer Insitute i Tyskland. Resultaten påvisar mycket goda egenskaper; Vid ett flöde på 2 l/sek är ljudnivån under 10 dB. Ett riktigt tyst inomhusavlopp, med andra ord. Vilket innebär trygghet för dig som kund.

Tål att synas
Den estetiska sidan av ett inomhusavlopp är viktigare än man tror. Delar av systemet är ofta synliga, till exempel i kök och badrum. För att ta reda på den lämpligaste färgen frågade vi våra kunder, och svaret var entydigt. Därför är Uponor Decibel vitt. Färgen ger också en annan fördel: det blir enkelt att inspektera insidan av installerade system med kamera.

Tryggt och säkert
Skarvarna är den kritiska faktorn när det gäller inomhusavlopp och säkerhet. Lösningen är effektiva tätningsringar. Därför har alla rör och komponenter i Decibel-systemet individuellt kvalitetskontrollerade och fabriksgodkända tätningsringar.

Fortsättning följer…
Uponor Decibel är marknadens nyaste och mest moderna ljuddämpade inomhusavlopp, skapat efter ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Det har resulterat i utmärkta egenskaper, både när det gäller akustisk dämpning, funktion, montage och miljöanpassning. Men det betyder inte att arbetet är avslutat. Systemet fortsätter utvecklas, framför allt med nya, unika arbetsbesparande lösningar. Håll dig uppdaterad. Fortsättning följer.

Stäng