Inomhusavlopp

  • Badrum
  • UponorDecibel
  • Uponor Decibel

Avloppsrör inuti byggnaden

Uponors rörsystem för avlopp i byggnader är starkt, enkelt och lätt att hantera. Ett rörsystem som klarar långvariga och kraftiga belastningar och som bidrar till en hälsosam och attraktiv bostadsmiljö.

Vår erfarenhet bidrar till din säkerhet
Rörsystemet har utvecklats i samarbete med användare, installatörer och råvaruleverantörer. Det har medfört att Uponor använder modifierad PP-kopolymer för att tillverka rören. PP-kopolymer tål belastningar från kemikalier och höga temperaturer. Materialets uppbyggnad garanterar dessutom en hög slaghållfasthet, även vid låga temperaturer. Modifierad PP-kopolymer har hög smältpunkt (cirka 165 °C). Det betyder att Uponors system kan installeras i t.ex. tvätterier, slakterier, mejerier och i sjukhus, där det ställs höga krav på både hygien och materialkvalitet.

Stäng