Egenskaper

Vilka egenskaper är du ute efter?

Långtidsstabilt

Termiskt minne

Tål frätande
kemikalier

Långtidsstabilt

Termiskt minne

Tål frätande kemikalier

Få material har genom gått så omfattande långtidsprov som det som finns i Uponor inPEX rör. 10 års kontinuerlig tryckprovning vid 95 °C och en oavbruten långtidstest sedan 1972 är ett par exempel. Materialet är väl utprovat i en mängd olika applikationer under lång tid.

När rören värms till mjukningstemperaturen återgår materialet till sin ursprungliga form. Egenskapen utnyttjas
bl a för att krympa fast tätningselement på ett mycket tillförlitligt sätt.

Kemikalier som kan ge upphov till sprickbildning i vanliga plaströr påverkar inte Uponor inPEX rör. Materialet är beständigt mot de flesta kemikalier, även vid höga temperaturer.

Flexibelt

Tål hög värme

Låg miljöbelastning

Flexibelt

Tål hög värme

Låg miljöbelastning

Att ett Uponor inPEX rör är flexibelt är ytterligare en fördel jämfört med metallrör. Du slipper dyra rörelseupptagande bälgar eller liknande.

Rören kan användas vid en arbetstemperatur på 95 °C, men klarar 120 °C under begränsad tid och begränsat tryck.

PEX är ett material med liten miljöpåverkan, både vid tillverkning och vid energiåtervinning.

Ljudisolerande

Låg vikt

Låg friktion

Ljudisolerande

Låg vikt

Låg friktion

Att rören är ljud-
isolerande betyder att du kan transportera fasta ämnen, som t ex flis, utan att riskera höga ljudnivåer.

Uponor inPEX rör väger bara en bråkdel av motsvarande metallrör. Det är oftast en fördel och ibland en avgörande sådan.

Den extremt låga friktionskoefficienten hos Uponor inPEX rör ger lågt tryckfall i rörledningar och minimerar risken för avlagringar.

Rent

Nötnings-
beständigt

Vibrations-
upptagande

Rent

Nötningsbeständigt

Vibrationsupptagande

Röret utsöndrar inga skadliga ämnen. Därför är det också godkänt för transport av dricks-
vatten. Materialets exceptionella renhet utnyttjas också i medicinsk utrustning.

Nötningsegenskaperna
är mycket goda, inte ens vid höga vatten-
hastigheter uppstår erosions-korrosion. Därför används våra rör t ex för att transportera starkt slitande sandslurry.

Rören tar upp och tål vibrationer. Det gör att du slipper kombinera metallrör med vibrationsupptagande slangar eller kopplingar, något som ger lägre tillförlitlighet och höga kostnader, inte minst för montering.

Elektriskt isolerande

Tål extrem kyla

Elektriskt isolerande

Tål extrem kyla

De elektriska isolations-
egenskaperna hos rören är i klass med de bästa isoler-
materialen. Materialet är opolärt och dessutom helt fritt från föroreningar.

Rörmaterialet har oförändrad slagseghet även vid temperaturer under -100 °C. Den egenskapen utnyttjas i bl a kylsystem för skridskobanor.

Reptåligt

Formbart

Reptåligt

Formbart

Rören tål repor utan att försvagas eftersom materialet är motstånds-
kraftigt mot spricktillväxt. Den egenskapen gör det exempelvis möjligt att förlägga rören direkt i stenig mark utan kostsamt markarbete.

Den stora friheten att forma Uponor inPEX rör gör dem till en bra ersättning för t.ex. formade metallrör.

Stäng