Industriapplikationer

  • Seglar
  • Så enkelt som 1 - 2 - 3
  • Utveckling

Stora möjligheter, få begränsningar!

Uponor Industrial Applications står för våra Uponor inPEX rör, komponenter och system för industriella tillämningar. I de flesta sammanhang där du behöver transportera vätskor, pulver eller granulat kan Uponor Industriapplikationer hjälpa dig att förenkla, förbättra och sänka kostnaderna. Oavsett om det du ska transportera är hett, kallt, frätande, slipande eller exceptionellt rent och nästan oavsett vilka krav som den omgivande miljön ställer.

Uponor Industrial Applications tål höga temperaturer, tryck, vibrationer och kemikalier. Materialet i rören är dessutom elektriskt isolerande och har låg vikt. Tillsammans med kunskapen, erfarenheterna och resurserna hos våra specialister kan det betyda både stora besparingar och helt nya möjligheter, både när det gäller utveckling och produktion.

English brochures about Industrial Applications can be found in the Download Center.
Stäng