Värme och kyla för kontor och kommersiella byggnader

  • TABS

Kostnads- och energieffektivt med termiskt aktiva byggnadssystem

När du planerar ett kontor eller en kommersiell byggnad måste du ta med ventilation, luftkonditionering och uppvärmning i beräkningarna. Var och en av dessa funktioner är en omfattande och stor investering. Tänk en gång till! Varför inte integrera inomhusklimatet i byggnadskonstruktionen från början?

Uponors TAB-system fungerar med rör som är inbyggda i betongplattorna. På så sätt kan tak, golv och väggar bidra i första hand till kylningen och i andra hand till den grundläggande uppvärmningen av byggnaden. De inbyggda rören aktiverar byggnadens kärna för lagring och urladdning av värmelaster.

Uponors TAB-system är inte en luftkonditionering och ersätter heller inte ett ventilationssystem, men systemet gör att behovet av traditionella tekniker minimeras. Det leder till att du kan få det bästa möjliga inomhusklimatet utan drag via ett dolt och tyst system. Det är innovation på riktigt!

Är ett termiskt aktivt byggnadssystem lösningen för din byggnad? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig med ditt projekt!

Stäng