Uponor Fix - Rör i rörhållarskena för ingjutning

Uponor Fix Rörhållarskena finns för både 12, 17 och 20 mm rör. Alla kan fästas (t ex spikas) direkt mot plant underlag. Rörhållarskena för 17-20 mm rör finns också i modell med hullingar, vilket gör det möjligt att fästa skenan direkt mot isoleringen.

Rörhållarskena mot isolering

Förslag på konstruktion

Uponor Golvvärme i rörhållarskena med hullingar på isolering ingjutet i betong (17-20 mm rör)

Värmeslingor monterade i Uponor Fix Rörhållarskena med hullingar som fästs vid isoleringen (min 150 mm vid montering på mark), ingjutna i betong. Uponor Comfort Pipe PLUS rör 20 x 2,0 mm monteras i rörhållarskenans fixeringsbyglar med c/c 300 mm mellan rören. Uponor Comfort Pipe PLUS rör 17 x 2,0 mm monteras med c/c 200 mm mellan rören. Eventuellt armeringsnät kan läggas ovanpå golvvärmeslingorna. Därefter gjuts rören in och täcks med minimum 30 mm betong räknat från rörets ovankant (klinkertjockleken kan räknas in i dessa 30 mm).

 • Klinker eller plastmatta
 • Tätskikt i våtrum
 • Avjämningsmassa, överbetong, finsats eller sättbruk
 • Eventuell armering
 • Golvvärmerör
 • Rörhållarskena 
 • Betong/ lättbetong
 • Isoleringen anpassas efter rådande förhållanden

En film på ovan förläggningssätt

Installation av golvvärme på isolering med Uponor Rörhållarskena med hullingar

Är du intresserad av hur golvvärme installeras? Vi visar grundprincipen för golvvärmerör i rörhållarskena med hullingar på isolering som sedan gjuts in.

Rörhållarskena för 12 mm rör

Förslag på konstruktion

Uponor Golvvärme i rörhållarskena ingjutet i avjämningsmassa (12 mm rör)

Värmeslingor monterade i rörhållarskenor som fästs mot ett befintligt golv. Uponor evalPEX rör 12x2 mm monteras i rörhållarskenans fixeringsbyglar med 125 mm mellan rören. Därefter gjuts allt in i avjämningsmassa, som i våtrum täckts med ett tätskikt. Rören skall täckas med min 15 mm inkl eventuell klinker, perfekt för t ex golvvärme i badrum

 • Klinker eller plastmatta
 • Tätskikt i våtrum
 • Avjämningsmassa, överbetong, finsats eller sättbruk
 • Golvvärmerör
 • Rörhållarskena
 • Betong/ lättbetong
 • Isoleringen anpassas efter rådande förhållanden

En film på ovan förläggningssätt

Golvvärme på befintligt betonggolv med Uponor Rörhållarskena utan hullingar

Är du intresserad av hur golvvärme installeras? Vi visar grundprincipen för förläggning med golvvärmerör på befintligt betonggolv som sedan gjuts in.

Rörhållarskena för 12 mm rör ingjuten

Förslag på konstruktion

Uponor Golvvärme i rörhållarskena på spånskiva inspacklat i betong

Värmeslingor monterade i Uponor Fix Rörhållarskena som fästs mot ett befintligt golv. Uponor Comfort Pipe rör 12 x 1,7 mm monteras i rörhållarskenans fixeringsbyglar med 125 mm mellan rören. Därefter gjuts allt in i avjämningsmassa, som i våtrum täckts med ett tätskikt. Rören skall täckas med min 15 mm inklusive eventuell klinker.

 • Klinker eller plastmatta
 • Tätskikt i våtrum
 • Avjämningsmassa
 • Golvvärmerör
 • Rörhållarskena
 • Spånskiva
 • Golvbjälke
 • Isolering
Rörhållarskena mot betong

Förslag på konstruktion

Uponor Golvvärme i rörhållarskena utan hullingar fäst mot betong eller lättbetong ingjutet i sättbruk (17-20 mm rör)

Värmeslingor monterade i Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar som fästs mot betong eller lättbetong, ingjutna i sättbruk. Uponor Comfort Pipe PLUS rör 20 x 2,0 mm monteras i rörhållarskenans fixeringsbyglar med c/c 300 mm mellan rören. Uponor Comfort Pipe PLUS rör 17 x 2,0 mm monteras med c/c 200 mm mellan rören. Eventuellt armeringsnät kan läggas ovanpå golvvärmeslingorna. Därefter gjuts rören in och täcks med minimum 30 mm betong räknat från rörets ovankant (klinkertjockleken kan räknas in i dessa 30 mm).

 • Klinker eller plastmatta
 • Tätskikt i våtrum
 • Avjämningsmassa, överbetong, finsats eller sättbruk
 • Golvvärmerör
 • Rörhållarskena utan hullingar
 • Betong/ lättbetong
 • Isoleringen anpassas efter rådande förhållanden
Stäng