Uponor Capsula - Golvvärmekassett för träbjälklag

Värmeslingor lagda i Uponor Capsula Golvvärmekassett med isolering eller i Uponor Capsula Golvvärmekassett 20 utan isolering. Vid båda förläggningssätten läggs kassetterna mellan träbjälkarna. Uponor Comfort Pipe PLUS rör 20 x 2,0 mm läggs generellt alltid med 300 mm mellan rören.

Golvvärmekassett med isolering

Förslag på konstruktion

Uponor Golvvärme i golvvärmekassett med isolering i träbjälklag

Värmeslingor monterade i Uponor Capsula Golvvärmekassett med isolering. Kassetterna fördelar värmen till övergolvet. Uponor Comfort Pipe PLUS rör 20 x 2,0 mm monteras i de utpressade spåren med ca 300 mm mellan rören. Kassetten monteras mellan bjälkar med 600 mm c/c-avstånd. Kassetten läggs på stödläkt som spikas på bjälkarnas sidor. På bjälkarna läggs sedan ett 22 mm spånskive- eller parkettgolv med spont runt om.

 • Parkett 22 mm eller spånskiva 22 mm med spont runt om
 • Eventuell ångspärr (följ golvtillverkarens anvisningar)
 • Golvvärmerör
 • Golvvärmekassett
 • Stödläkt
 • Golvbjälke
 • Isolering

Är du intresserad av hur golvvärme installeras?

Installation av Uponor Golvvärmekassett med isolering

Är du intresserad av hur golvvärme installeras? Vi visar grundprincipen för hur golvvärmerör i golvvärmekassett med isolering för ett öppet träbjälklag på c/c 600 mm läggs mellan bjälkarna.

Golvvärmkassett

Förslag på konstruktion

Uponor Golvvärme i golvvärmekassett typ 20 i träbjälklag

Värmeslingor monterade i Uponor Capsula Golvvärmekassett. Kassetterna fördelar värmen till övergolvet. Uponor Comfort Pipe PLUS rör 20 x 2,0 mm monteras i de utpressade spåren med ca 300 mm mellan rören. Kassetten monteras mellan bjälkar med 600 mm c/c-avstånd och spikas fast i bjälkarna. På bjälkarna läggs sedan ett 22 mm spånskive- eller parkettgolv med spont runt om.

 • Parkett 22 mm eller spånskiva 22 mm med spont runt om
 • Eventuell ångspärr (följ golvtillverkarens anvisningar)
 • Golvvärmerör
 • Golvvärmekassett
 • Golvbjälke
 • Isolering
Stäng