Uponor Siccus - Golvvärme på befintligt golv

Används flitigt vid renovering

Installation på befintligt golv görs vanligtvis vid renoveringar eller när man vill minimera ingreppet på underlaget. Installationen sker helt enkelt på det golv man redan har. Förutom att t ex lägga golvvärmeskiva visar vi även några ytterligare exempel för golvvärme på befintliga golv.

Golvvärmeskiva för 20 mm rör

Förslag på konstruktion

Uponor Golvvärme i golvvärmeskiva 20

Värmeslingor monterade i golvvärmeskiva. Golvvärmeskivorna är försedda med spår i vilka golvvärmeplåtar monteras. Skivorna finns i tjocklekarna 30 och 50 mm. I plåtarna monteras Uponor Comfort Pipe PLUS rör 20 x 2,0 mm med 300 mm mellan rören. Vid montering på detta sätt kommer golvhöjden att öka med golvvärmeskivans höjd exklusive övergolvet. På golvvärmeskivorna läggs sedan ett parkettgolv. Önskas plast- eller laminatgolv måste först en 16 mm spånskiva med spont runt om läggas på golvvärmeskivorna.

 • Spånskiva 16 mm med spont runt om eller lamellparkett 14-15 mm
 • Eventuell ångspärr (följ golvtillverkarens anvisningar)
 • Golvvärmerör
 • Golvvärmeplåt
 • Golvvärmeskiva 30 eller 50 mm (polystyren)
 • Betong

Är du intresserad av hur golvvärme installeras?

30 alternativ 50 mm golvvärmeskiva på befintligt golv

Är du intresserad av hur golvvärme installeras? Vi visar grundprincipen för hur golvvärmerör i 30-50 mm golvvärmeskiva läggs på befintligt golv.

Golvvärmeskiva för 12 mm rör

Förslag på konstruktion

Uponor Golvvärme i golvvärmeskiva 12

Värmeslingor monterade i golvvärmeskiva. Golvvärmeskivorna är försedda med limmade golvvärmeplåtar från fabrik. I golvvärmeskivorna finns färdiga spår för montering av Uponor Comfort Pipe rör 12 x 1,7 mm med 125 mm mellan rören. Vid montering på detta sätt kommer golvhöjden att öka endast 15 mm exklusive övergolvet. På golvvärmeskivorna läggs sedan ett laminat- eller parkettgolv. Önskas plastgolv måste en 10 mm spånskiva med spont runt om läggas på golvvärmeskivorna.

 • Lamellparkett min 7 mm
 • Eventuell ångspärr (följ golvtillverkarens anvisningar)
 • Golvvärmerör
 • Golvvärmeskiva 15 mm (polystyren) med limmande golvvärmeplåtar
 • Befintligt golv


Är du intresserad av hur golvvärme installeras?

Golvvärme på befintligt golv med minimal bygghöjd

Är du intresserad av hur golvvärme installeras? Vi visar grundprincipen för hur golvvärmerör i 12 mm golvvärmeskiva läggs på befintligt golv.

Stegljudsisolering på befintligt golv

Förslag på konstruktion

Uponor Golvvärme Stegljudsskiva Silencio

Värmeslingor monterade i Silencio Stegljudsskiva. Skivorna är försedda med spår i vilka golvvärmeplåtar monteras. I plåtarna monteras Uponor Comfort Pipe PLUS rör 20 x 2,0 mm med 300 mm mellan rören. Vid montering på detta sätt kommer golvhöjden att öka med golvvärmeskivans höjd exklusive övergolvet. På stegljudsskivorna läggs sedan ett parkettgolv. Önskas plast- eller laminatgolv måste först en 16 mm spånskiva med spont runt om läggas på golvvärmeskivorna.

 • 14 mm parkett
 • Lumppapp
 • Golvvärmerör
 • Golvvärmeplåt
 • Silencio Stegljudsskiva
 • Ångspärr
 • Betong
Rörhållarskena för 12 mm rör ingjuten

Förslag på konstruktion

Uponor Golvvärme i rörhållarskena på spånskiva inspacklat i betong

Värmeslingor monterade i rörhållarskenor som fästs mot ett befintligt golv. Uponor Comfort Pipe rör 12 x 1,7 mm monteras i rörhållarskenans fixeringsbyglar med 125 mm mellan rören. Därefter gjuts allt in i avjämningsmassa, som i våtrum täckts med ett tätskikt. Rören skall täckas med min 15 mm inklusive eventuell klinker.

 • Klinker eller plastmatta
 • Tätskikt i våtrum
 • Avjämningsmassa
 • Golvvärmerör
 • Rörhållarskena
 • Spånskiva
 • Golvbjälke
 • Isolering

Är du intresserad av hur golvvärme installeras?

Golvvärme på befintligt betonggolv med Uponor Rörhållarskena utan hullingar

Är du intresserad av hur golvvärme installeras? Vi visar grundprincipen för hur golvvärmerör läggs på befintligt betonggolv som sedan gjuts in. I filmen läggs golvvärmen på ett befintligt betonggolv men principen är densamma för trägolv.

Stäng