Vi vill gratulera till valet av uppvärmningssystem

  • Vardagsrum
Ett golvvärmesystem från Uponor kommer att ge dig bästa tänkbara komfort och dessutom en lägre energiförbrukning än traditionella radiatorer. För att du ska kunna utnyttja alla fördelar med golvvärme är det bra att känna till hur ett system för värme sköts på ett riktigt sätt.
 

Golvvärmens grundregler

Golvvärmeröret av pePEX (korsförnätad polyten) kan finnas ingjutet i betong eller monterat i ett träbjälklag. I ett träbjälklag kan röret vara  monterat i glesbrädor, kassetter eller i en spånskiva. Gemensamt för träbjälklagssystemen är att värmefördelningen från rören i golvet sker med hjälp av värmefördelningsplåtar.

I golvvärmesystemets rör cirkulerar uppvärmt vatten som värmer upp golvet. Golvet kan liknas vid en stor radiator (värmeelement). Eftersom golvytan i ett rum är betydligt större än en radiator på väggen, kan du hålla en lägre vattentemperatur jämfört med radiatorer. Golvytans temperatur behöver därför bara vara lite varmare än rumstemperaturen.

Temperaturen på golvvärmesystemets vatten styrs av en reglercentral som finns i din värmekälla (värmepump eller värmepanna). Reglercentralen anpassar golvvärmesystemets vattentemperatur i förhållande till rådande utomhustemperatur. Det betyder att ju kallare det är utomhus desto varmare blir vattnet, och därmed ökar också golvtemperaturen. Dock ska inte golvtemperaturen vara högre än 27°C.

Reglercentralen i värmekällan bör därför injusteras mycket noggrant. Läs manualen för din värmekällas reglerutrustning, eller låt din installatör göra injusteringen.

Det är skönt med varma golv långt fram på säsongen, men var medveten om att energianvändningen ökar.
Stäng