Vanliga frågor och svar (FAQ)

Här kan du få svar på de mest förekommande frågorna vi får från våra kunder. Skulle inte du få svar på din fråga så är det bara att höra av dig till oss eller till närmaste VVS-installatör.

Hur mycket plåt och hur tjock ska den vara vid installation i träbjälklag?

För att få jämn värme på golvet skall aluminiumplåt användas. Uponor Golvvärmeplåt fördelar värmen. Golvytan skall täckas med 70–80% för att få en behaglig mjuk värme som är jämnt fördelad. Aluminiumplåtarnas tjocklek skall vara 0,3–0,6 mm beroende på rörets ytterdiameter. Om golvvärmerören ska gjutas in behövs inga plåtar.

Vad gäller i oisolerade källargolv?

Det bästa är att isolera golvet och skydda mot fukt underifrån med en Platonmatta eller liknande under golvvärmerören. Innan du sätter igång med arbetet, bör du kontrollera att det gamla källargolvet är torrt.

Vad gäller för klinker på trägolv eller spånskiva?

Ta kontakt med din klinkerleverantör. Det är nödvändigt att uppfyllla vedertagna böjstyvhetskrav, för att få ett formstabilt underlag för klinker. I annat fall kan träets rörelse orsaka sprickor i klinkern.

Vilka temperaturer gäller för golvvärme ?

Framledningstemperaturer mellan 27–45°C är en tumregel men rören är tillverkade för att klara betydligt högre temperatur. Boverket rekommenderar en högsta golvytetemperatur på 26°C.

Vad kan man göra om det finns risk att vattnet i slingorna kan frysa?

Om det föreligger frysrisk rekommenderar vi att vattnet i golvvärmeslingorna blandas med frostskyddsvätska, t ex glykol (upp till 35%).

Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp med golvvärme?

Din rörinstallatör hjälper dig med Uponor Golvvärmesystem. Kontakta även din lokala rörinstallatör för aktuell prisuppgift. Vi har Premium Installatörer på ett flertal orter i Sverige, kolla under kontakt för en lista på alla installatörer. Vi samarbetar också med butikskedjorna Bad och Värme samt Comfort.

Hur långa slingor kan man ha?

Generellt för Uponor pePEX Q&E rör 20x2 mm bör längden inte vara mer än 80–100 m, för Uponor pePEX Q&E rör 17x2 mm är den 80–85 m och för Uponor evalPEX rör 12x2 mm gäller 50–55 m. Längden avgör hur stort tryckfall det blir över slingorna som i sin tur är beroende av hur mycket cirkulationspumpen kan leverera, därför måste slinglängden begränsas.

Hur mycket isolering ska man ha om man installerar golvvärme?

Värmen ska sprida sig uppåt för att golvvärmen ska fungera bäst. Vid isolering i mellanbjälklag under golvvärmeplåtarna rekommenderar vi 50 mm för att hindra värmen att sprida sig till underliggande våning. Vi rekommenderar att isolera 250 mm under golvvärmeinstallationen i platta på mark.

Hur lång livslängd har rören?

Under förutsättning att Uponors installations- och skötselanvisningar följs, är den beräknade livslängden likvärdig med den tekniska livslängden för värmesystem.

Skall man göra en nattsänkning av temperaturen?

Det går att göra nattsänkning i rum med golv som är gjorda i lätta material, typ träkonstruktioner och flytande golv. Då kan värmen höjas och sänkas relativt snabbt. Det är dock tveksamt att använda sig av nattsänkning om man t ex vill hålla 20°C från 07.00-22.00 och resterande tid sänka lufttemperaturen 4 grader. I detta fall så hinner knappt temperaturen falla till 16°C innan systemet måste gå på igen för att hinna få upp temperaturen till 20°C till kl 07.00 igen. I rum med betonggolv där det tar längre tid att ändra temperaturen så är det oftast onödigt med nattsänkning. Nattsänkningen kan med fördel användas då man åker bort längre perioder och vill hålla en lägre temperatur i rummet. I offenliga lokaler såsom skolor och kontor mm kan nattsänkningen nyttjas med fördel eftersom man där bara vill hålla 20°C under 9-10 timmar om dygnet.

Hur får jag som privatperson ett pris på vad golvvärmen i mitt fall skulle kosta?

Kontakta din lokala rörinstallatör för aktuell prisuppgift. Vi har Premium Installatörer på ett flertal orter i Sverige, kolla under kontakt för en lista på alla installatörer. Vi samarbetar också med butikskedjorna Bad och Värme samt Comfort.