Beräkningsprogram för bättre kontroll

Vi har flera bra verktyg som kan hjälpa dig, både vid större projekteringar såväl som vid enklare materialkalkyler. Registrera dig till MyUponor där du har möjlighet att ladda ner några av programmen.

  • Uponor MagiCAD plug-in

  • Med Uponor MagiCAD plug-in gör du golvvärmeprojekteringar med Uponor Golvvärmesystem utan att rita upp varje enstaka golvvärmeslinga, för att senare kunna komplettera med fullständig ritning med hjälp av verktygets automatiska slingritningsfunktion. Programmet som kräver AutoCAD och MagiCAD, finns att ladda ner gratis under MyUponor eller via MagiCAD hemsida (sök efter Uponor).


   Registrera dig eller gå direkt till MyUponor
  • Uponor Golvvärmemodul för AutoCAD

  • Vi har för vår egen supportverksamhet utvecklat ett verktyg för att snabbt göra slingritningar för Uponor Golvvärme. Programmet fungerar tillsammans AutoCAD 2006-2010. Förutom att göra slingritningar kan slinglängder exporteras till Uponor Golvvärmeprogram Phoenix för fortsatt projektering i form av materialspecifikation, tryckfallsberäkningar etc. Det går också att importera data från golvvärmeprogrammet, t ex instrypningstabell till AutoCAD. Om du är intresserad av att börja använda modulen ta kontakt med Teknisk Support - vi hjälper dig gärna igång!


   Kontakta Teknisk Support
  • Uponor Golvvärmeprogram Phoenix

  • Med programmet kan du göra materialkalkyler, materialspecifikationer och tryckfallsberäkningar. Programmet finns att ladda ner gratis under MyUponor. Om du bara är intresserad av materialkalkyler kan du med fördel använda Uponor Golvvärmekalkyl direkt här på hemsidan (se nästa flik). 


   Ladda hem programmet under MyUponor
  • Uponor Golvvärmekalkyl

  • Verktyget finns tillgängligt under MyUponor där du också hittar en kortfattad manual. Med verktyget kan du snabbt göra materialberäkningar till din kund eller till dina egna projekt. Alla projekt kan du spara och alltid ha tillgång till via MyUponor.


   Gör din egen kalkyl
Stäng