Teknisk Support

  • Golvvärmeritning

Uponor omfattar mycket mer än bara VVS produkter och system; vi står även kostnadsfritt till tjänst med råd och teknisk vägledning i alla faser, från planeringsstadiet tills installationen är slutförd. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi våra kunder att finna den lösning som är bäst både tekniskt och ekonomiskt.

Vi hjälper dig i branschen – med dimensionering och installationsförslag
Vi hjälper dig med beräkning, dimensionering och specifikation av våra system och ingående komponenter. I samband med att du beställer den föreslagna installationen hjälper vi dig med ritningar och övriga handlingar för våra lösningar.

Materialberäkning inom 48 timmar - ritningsförslag inom ett par dagar!
Vi är mycket snabba! När vi fått alla uppgifter av dig kan du räkna med att du inom 48 timmar har en kalkyl för en normalstor villa. När du bestämt dig för vår lösning tar det oftast inte mer än 2-3 dagar att göra förläggningsritning, tryckfallsberäkning och en detaljerad materialspecifikation.

Även större projekt går riktigt snabbt och du kan räkna med att det bara tar runt 3-4 dagar för exempelvis en slingritning på golvvärme efter att vi fått alla uppgifter.

>Förfrågningsunderlag för Golvvärmesystem

Vi hjälper dig i branschen – med de tekniskt och ekonomiskt bästa lösningarna
Hos oss finns mer än 40 års erfarenhet av konstruktion och installation av olika värme- och tappvattensystem. Vi hjälper dig att ta fram de lösningar som såväl tekniskt som ekonomiskt är de bästa för din anläggning.

Vi hjälper dig i branschen – med den nödvändiga mjukvaran
Vi har verktyg för materialberäkningar, tryckfalls och injusteringsberäkningar, hjälpmedel för AutoCAD och MagicCAD.

Stäng