Förfrågningsunderlag Uponor Golvvärmesystem

Här kan du som är VVS-installatör, konsult eller grossist på ett enkelt sätt skicka in dina objekt till oss för att få en materialspecifikation för prisförfrågan eller alternativt för att få ett ritningsförslag när det redan är bestämt att Uponor Golvvärme skall installeras. Du fyller i dina uppgifter och bifogar ritning på objektet.

Som privatperson vänder du dig i första hand till din VVS-installatör som hjälper dig med ditt projekt oavsett om det gäller pris, förläggningsritning eller installation.

Om du hellre vill fylla i formuläret för hand använder du istället förfrågningsblanketten för Uponor Golvvärmesystem (högerklicka och välj spara som). Samma blankett kan också fyllas i via datorn och skrivas ut. Ifylld blankett skickas tillsammans med ritning på objektet enligt blankettens anvisningar. 

>Lär dig mer om förläggningsalternativ
>Lär dig mer om rumsreglering
>Lär dig mer om pump- och shuntgrupper

Fält markerade med * är obligatoriska.
Förfrågare
*
*
*
*
*
*
*
Fastighet
*
Önskat leveransdatum
Materialkalkyl eller ritningsförslag
Kalkyl eller ritning

*
Allmänt
Golvvärmesystemet skall kombineras med annat vattenburet värmesystem
Om temperaturskillnaden (delta t) mellan systemen är mer än +10°C tar vi hänsyn till detta och tar med en för objektet dimensionerad pump- och shuntgrupp (Push). Hög temperaturskillnad förekommer t ex ofta när ett våningsplan värms av golvvärme förlagd i betong medan ett annat våningsplan värms av radiatorer. Alternativt att ett våningsplan med golvvärme är förlagd i betong och ett annat i träbjälklag.
Fördelarskåp
Välj om du vill att vi tar med fördelarskåp

Val av system
Rör ingjutna i betong

TräbjälklagDirekt på befintligt golv

Val av rumsreglering
Rumsreglering

Om inget annat anges under kompletterande uppgifter offererar vi vår standardlösning för trådlös respektive trådbunden reglering. Se www.uponor.se/smatrix för information om reglering.
Ange fördelarplacering
Fördelarplacering
*
Bifoga underlag (ritning, programhandling etc.)

Du kan skicka oss planritningar och ytterligare objektrelaterade uppgifter med hjälp av uppladdningsfunktionen. Max tre filer med en total filstorlek av upp till 30 megabyte. Välj dina filer genom bläddra knaparna. Om du har fler än tre filer ber vi dig packa dem med ZIP först. Endast CAD (dwg, dwf och dxf), MS Word (doc), MS Excel (xls), JPEG bild (jpg), PDF, Text (txt) och Zip-filer är tillåtna. Var vänlig och döp dina filer med exempelvis fastighetsbeteckning och ditt namn.

*
Övrig information
Stäng