uponor meltaway snö och issmältning ytvärme

Specialapplikationer

Ytvärme Meltaway

Ytvärme - Snöfritt, isfritt och problemfritt

 
En behagligare, säkrare och mer funktionell stadsmiljö är påtagliga fördelar som uppnås med Uponor Ytvärmesystem. Med vårt driftsäkra och behovsanpassade system kan gågator, parkvägar, parkeringsytor och besvärliga trafikmiljöer hållas fria från snö och is utan personalkrävande snöröjning. Uppvärmda ytor kräver heller ingen sandning eller saltning. Det betyder att Uponor Ytvärmesystem drastiskt minskar behovet av manuell halkbekämpning samtidigt som miljöbelastningen minskar.

Uponor Ytvärmesystem behöver endast en vattentemperatur på +35°C. Många olika värmekällor kan därför användas, som t ex fjärrvärmeretur och spillvärme från processindustrin. Från värmekällan växlas primärmediets värme över till Uponor Ytvärmesystem.

En grundprincip för utomhusanläggningar är att alla slingor från ett och samma fördelningsrör är lika långa. Då blir värmeavgivningen optimalt fördelad utan strypventiler. Vid större system med flera fördelningsrör, balanseras systemet med beräknat tryckfall i slingor, fördelare och matarrör. Efter det aktuella objektets art anpassas också läggningsdjup och c/c-mått på slingorna. Uponor Ytvärmesystem kan dimensioneras för värmeeffekter från några watt upp till 350 watt per kvadratmeter. Effektbehovet avgörs av de klimatmässiga förutsättningarna och anläggningens ändamål.

Fördelar med ytvärme

  • Maximal säkerhet 24/7
  • Minskar risken för halkolyckor
  • Behovet av sandning, saltning och snöröjning försvinner helt eller minimeras
  • Ökar trafiksäkerheten
  • Hög kapacitet vid låga temperaturer
  • Minskar kostnader för städning och slitage i lokaler
  • Spillvärme från industri och returvatten från fjärrvärme kan tillvaratas
Meltaway

Lär dig mer om vår Meltaway ytvärme i dokumentationen

F05CF9F134614F00A3F93B26032DD3F4

Meltaway

Information om Meltaway

PDF 149.07kB
92693B66DF9D4705BAFF6B4F0F85777B

Meltaway Växlarshuntar

Informationsblad

PDF 184.41kB
41BFBF231C30401DBA93AA3DB33C4B86

Uponor Ytvärmesystem

Snöfritt, isfritt och problemfritt

PDF 1.00MB
FE53E52520294546AD324A74BB4A99A6

VVS Handboken (edition 5.1) – Ytvärmesystem

VVS Handboken innehåller allt du behöver veta om projektering, teknik och montering som rör Uponors produkter för VVS

PDF 12.18MB