Smatrix Move PRO zoneregulering

Reglering av rumstemperatur

Uponor Smatrix PRO

Rums- och zonreglering för kommersiella byggnader och utrymmen utomhus

 
Det är många faktorer som påverkar klimatförhållandena i byggnader, oavsett om det är en produktionsanläggning, ett kontor eller ett sjukhus. Varje byggnad är unik, precis som vi människor. Skillnader i byggnaders exponering, form, konstruktion och användning kräver anpassade lösningar. Andra variabler, som antal personer, luftflöden eller solljus, avgör när och hur mycket temperaturen sänks eller höjs. Det är många påverkande faktorerna som gör klimatfrågorna komplexa.

En samlad övervakning är dessutom en nödvändighet för moderna kommersiella byggnader och larm, ventilation, inomhustemperatur, säkerhetssensorer med mera bör alla utgöra delar av ett och samma nätverk. En enda datahubb samlar in data från alla enheter, kontrollerar prestanda och justerar inställningarna för att förbättra energieffektivitet och säkerhet. Uponor Smatrix PRO är lätt att installera, konfigurera och använda och erbjuder den senaste övervakningstekniken. Den har en självlärande algoritm och en autobalanseringsfunktion som justerar temperaturerna när klimatförhållandena ändras.

Smatrix Pro överordnat system i praktiken

På Trosalundsberget är Smatrix PRO överordnat system installerat i fyra flerfamiljshus fördelat på 77 lägenheter. I videon kan du se mer i detalj hur systemet fungerar och vilka fördelar som finns, speciellt för dig som fastighetsägare.  

Mer om installationen av Smatrix Pro i Trosalund
uponor byggnadslösningar kontor arbetsmiljö

Fördelar:

 • Minskade energikostnader och ökad transparens
 • En enda regleringsenhet för olika byggnadstyper
 • Smart övervakningsteknik och fjärrstyrning av hela systemet
 • En leverantör

Uponor Smatrix PRO-produktsortimentet

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base PRO är ett trådbundet styrsystem för golvvärme och kyla. Komfort, användarvänlighet och temperaturkontroll av varje enskilt rum åstadkoms genom kombinationer av de olika komponenterna. Uponor Smatrix Base PRO innehåller autobalansering vilket sparar energi och gör installationen mycket enkel. Alla Base
rumstermostater är kompatibla med Uponor Base PRO reglercentral.

Nyckelfunktioner:

 • Kan användas både för värme och kyla
 • Upp till 192 rum
 • Ingen manuell injustering behövs
 • Snabb installation och minimal kabeldragning
 • Enkel att styra via pekskärm
 • Möjlighet till kommunikation med KNX
 • Manöverpanelen kan styra upp till 16 st reglercentraler
 • Kompatibel med Uponor Smatrix Move PRO

 

smatrix base pro

Se våra broschyrer för detaljerad information om Uponor Smatrix PRO

CF3456A00CEC41C4A030535696DB5CE6

Uponor Smatrix Move PRO - värme- och kylapplicering

Installations- och bruksanvisning

PDF 13.27MB
72F0FE482CDA46128B34F2C21470B72A

Uponor Smatrix Move PRO-reglercentral X-159 Modbus RTU-gränssnitt

Produktinformation

PDF 322.21kB
8187FD02360D4F4890913D229067D06A

Uponor Smatrix Move PRO - värmeapplicering

Installations- och bruksanvisning

PDF 9.86MB
888015DBBE2F497AA5A710F0FAF0C634

Uponor Smatrix Base/Base PRO

Installations- och bruksanvisning

PDF 29.92MB
39F5B1FB3E014B1C976CFEF710BCC896

Uponor Smatrix Base PRO Snabbguide

Snabbguide

PDF 3.92MB
89C4084C3B574E9EB946A86D7C75972A

Uponor Smatrix Move PRO Snösmältningsset S-152 + S-158

Quick Guide

PDF 1.09MB
04E12BBCF317407AA993B00C0D49BF49

Uponor Smatrix Move PRO SPI Snögivare S-158

Quick Guide

PDF 773.81kB
B569E0ABFC5040C0AB2D16D89CD8C662

Uponor Smatrix Base PRO X-148 Modbus

Installationsmanual

PDF 390.80kB
4FBBD05F8739417F8705E49E48722F25

Uponor Smatrix Base PRO X-148 Modbus

Snabbguide

PDF 1.31MB