Smatrix Move PRO zoneregulering
Reglering av rumstemperatur

Uponor Smatrix PRO

Rums- och zonreglering för kommersiella byggnader och utrymmen utomhus

Det är många faktorer som påverkar klimatförhållandena i byggnader, oavsett om det är en produktionsanläggning, ett kontor eller ett sjukhus. Varje byggnad är unik, precis som vi människor. Skillnader i byggnaders exponering, form, konstruktion och användning kräver anpassade lösningar. Andra variabler, som antal personer, luftflöden eller solljus, avgör när och hur mycket temperaturen sänks eller höjs. Det är många påverkande faktorerna som gör klimatfrågorna komplexa.

En samlad övervakning är dessutom en nödvändighet för moderna kommersiella byggnader och larm, ventilation, inomhustemperatur, säkerhetssensorer med mera bör alla utgöra delar av ett och samma nätverk. En enda datahubb samlar in data från alla enheter, kontrollerar prestanda och justerar inställningarna för att förbättra energieffektivitet och säkerhet. Uponor Smatrix PRO är lätt att installera, konfigurera och använda och erbjuder den senaste övervakningstekniken. Den har en självlärande algoritm och en autobalanseringsfunktion som justerar temperaturerna när klimatförhållandena ändras.

uponor byggnadslösningar kontor arbetsmiljö

Fördelar:

 • Minskade energikostnader och ökad transparens
 • En enda regleringsenhet för olika byggnadstyper
 • Smart övervakningsteknik och fjärrstyrning av hela systemet
 • En leverantör

Uponor Smatrix PRO-produktsortimentet

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base PRO är ett trådbundet styrsystem för golvvärme och kyla. Komfort, användarvänlighet och temperaturkontroll av varje enskilt rum åstadkoms genom kombinationer av de olika komponenterna. Uponor Smatrix Base PRO innehåller autobalansering vilket sparar energi och gör installationen mycket enkel. Alla Base
rumstermostater är kompatibla med Uponor Base PRO reglercentral.

Nyckelfunktioner:

 • Kan användas både för värme och kyla
 • Ingen manuell injustering behövs
 • Snabb installation och minimal kabeldragning
 • Enkel att styra
 • Möjlighet till kommunikation med KNX
 • Manöverpanelen kan styra upp till 16 st reglercentraler
 • Kompatibel med Uponor Smatrix Move PRO

 

Smatrix Style w Base PRO

Frågor eller teknisk support?