Uponor Smatrix Pulse rumsreglering och termostater

Support för Uponor Smatrix Pulse

Allt för underhålla och felsöka ditt Smatrix Pulse-system

Här hittar du: 

  • Snabbguider
  • Installations- och användarmanualer
  • Vanliga frågor och svar
Så här felsöker du ditt system:
  1. Läs installationsmanualen eller snabbguiden för ditt system.
  2. Gå igenom våra vanliga frågor och svar.
  3. Kontakta vår support så hjälper vi dig om du inte hittat lösningen på ditt problem

Felsökning och manualer

Trådlös rumsreglering
3B32BB7C11E64DCF9158E168F8113FB0

Smatrix Base Pulse

Snabbguide

PDF 8.53MB
uponor

Uponor Smatrix Base Pulse

Installations- och användarmanual

PDF 5.82MB
BEC79B990F4140C6BA4E29793719139E

Uponor Smatrix Pulse

Teknisk information

PDF 3.89MB
B969D89AA73142D9A8A0EA2B919F1C79

Smatrix Wave Pulse - Systemguide

En komplett guide över Smatrix Wave Pulse med rsk-nummer

PDF 177.39kB
Trådbunden rumsreglering
B539F4E2BA6C4DE19DC5303746164304

Uponor Smatrix Wave Pulse

Snabbguide

PDF 9.21MB
uponor

Uponor Smatrix Wave Pulse

Installations- och användarmanual

PDF 6.33MB
BEC79B990F4140C6BA4E29793719139E

Uponor Smatrix Pulse

Teknisk information

PDF 3.89MB
103545220BFC4ADDB66B921EF631037F

Smatrix Base Pulse - Systemguide

En komplett guide för Smatrix Base Pulse med rsk-nummer

PDF 168.00kB

Vanliga frågor och svar

Ja, det går bra, men du måste koppla alla installationer till Uponor Cloud-service.
Den har inga batterier. Den får sin strömförsörjning via reglercentralen (kommunikationskabeln mellan enheterna).
Det kan hända på grund av följande anledningar:

1) Verifiera att användaren redan är registrerad. Om ja, gå tillbaka till första app-bilden, logga in och lägg till ny installation.

2) Verifiera att din mobila enhet (mobil, tablet) är uppkopplad mot internet. Detta krävs för att kunna skapa ett användarkonto. Om inte, hoppa över skapandet av användarkonto och gör detta senare i Smatrix Pulse-appen.
Ett användarkonto kan vara kopplat till flera installationer. Välj den aktuella installationen som du vill ta bort, och gå därefter till Huvudmenyn (ikonen med tre streck i vänster hörn), välj anslutningsinställningar, välj därefter "Återställa Cloud-anslutning". Bekräfta här att Cloud-anslutningen är återställd.

Dessa funktioner kräver ett användarkonto samt uppkoppling till Uponor Cloud.
Du 
skapar ett användarkonto via Huvudmenyn > Anslutningsinställningar > Användarkonto.

Det beror på att din kontaktinformation används redan i ett befintligt användarkonto. Vad du försöker göra nu är att skapa ett likadant konto till en ny installation. Gå tillbaka till startskärmen av installationsguiden och logga in före du går igenom installationsguiden igen.

Phyn och Smatrix Pulse använder samma Cloud-service, vilket begränsar din möjlighet att använda en och samma e-mailadress för båda systemen.
Men du kan ändå använda samma användarkonto för båda systemen.

Så här gör du:
1. Gå tillbaka till startskärmen, alltså första bilden som presenteras i appen.
2. Logga in genom att använda ditt användarkonto för Phyn.
3. När du loggat in i appen och får upp startsidan, klicka på dropdown-menyn i toppen och klicka på: Lägg till Installation.
4. Du blir nu presenterad en kortare version av installationsguiden, och när du slutfört denna läggs den nya installationen till i Appen.

Det finns ingen egentlig begränsning på antalet installationer som kan läggas till. Men antalet installationer kan påverka minnesutrymmet och processorkraften i din mobil/tablet och på så vis också påverka prestanda och svarstider.

Om en reglercentral inte kan registreras till en Master Reglercentral, kan orsaken vara att reglercentralen tidigare har varit uppkopplad till en COM-modul.
När en reglercentral kopplas till en COM-modul, blir den per automatik satt till status att vara en Master reglercentral.

Gör en fabriksåterställning av din reglercentral(den som inte ska vara Master men ändå blivit det), och länka därefter den till Master Reglercentralen.

OBS! tänk på att registrera minst en termostat på varje reglercentral innan länkningen görs.

COM-modulen kan endast kommunicera med Wifi-routern via 2.4 GHz-bandet. Säkerställ att du kopplar till en SSID som stödjer 2.4 Ghz alternativt använd en nätverkskabel (Observera att denna kabel skall vara den som medföljer COM-modulen).

Smatrix Pulse använder 2.4 GHz på grund av att det ger bättre täckning, men till en lägre hastighet.
De flesta nya routrar stöder även 5 GHz vilket kan ställa till problem om 2.4 GHZ inte är aktiverad eller om du försöker koppla upp dig mot 5 GHz.
Om routern använder separata SSID för 2.4 GHz och 5GHz, säkerställ att båda är inom samma IP-adress-spann och samma subnät.

Vissa mobiler/tablet-enheter (i de flesta fallen Android) stödjer samtidig användning av WiFi och 4G, och de kan många gånger hoppa mellan dessa om någon av dem tappar uppkoppling. Om mobilen/tablet hoppar okontrollerat mellan WiFi och 4G, när du är uppkopplad till den interna accesspunkten (Uponor cloud) i COM-modulen, visas ett felmeddelande.

Inaktivera 4G under inställningar i din mobil/tablet och prova därefter att ansluta igen.

Orsaken kan vara att installationen redan har lagts till i ett annat användarkonto (skulle kunna hända om installatören väljer att göra en komplett installation där hen även skapar ett användarkonto). Problemet kan endast avhjälpas genom att kontakta Uponors tekniska support, då ett administrationsverktyg behöver användas.

Gör så här:
1. Kontakta Uponors tekniska support.
2. Ge supporten ditt enhetsid: 28F537401D1A (exempel). Detta hittar du i Huvudmenyn > Systeminställningar (ikon med tre rader i vänstra hörnet)

Uponor-supportören kommer tillsammans med dig gå igenom åtgärderna.