uponor R2I vägg

Prefabricerade lösningar

Riser Port

En effektiv lösning vid renovering av flerbostadshus

Uponor Riser Port är en prefabricerad lösning där en installationsvägg med rör och komponenter fabricerats i förväg. Denna nya, enkla lösning gör installationen effektiv vid både nybyggen och vid renovering av äldre hyreshus från 1960-talet.

Uponor har cirka tio grundläggande typer av Riser Port. I väggmodulerna installeras olika rörledningar och badrumsinredning, bland annat badrumsskåp, vattenmätare och spolsystem för toalett. När modulerna placeras bredvid varandra utgör de en färdig vägg och fungerar som fastighetens schakt. Lösningen innebär även att köksinstallationer går snabbare.

Riser Port

Moduler

  • Modulerna i standardformat innehåller rörsystem, kanaler och delar som är färdigisolerade och klara att anslutas.
  • I modulerna ingår nödvändiga komponenter för brand- och ljudisolering.
  • Alla stigarrör och kanaler har isolerats i separata brandsektioner. 
  • Väggen har testats av VTT och uppfyller kraven för brandklass EI 90. (EN 1363-1:2012 och EN 1366-3:2009, VTT-S-00251-15 och VTT-S-00380-15)
Avlopp

Modul för fastighetsavlopp

I modulen ingår avloppsrör och färdigisolerade delar. Som tillbehör finns anslutningar till handfat, vattentillförsel i köket, rör till väggdosor och dusch samt t ex EKK-kabel för köksinredning. Även förgreningsanslutningar och delar som ansluter vattenrör och avlopp finns som tillbehör.

Modul Förgrening till
inredning
Förgrening till
lägre tak
Förgrening till
WC-modul
M24 - V75 240 mm
50, 75
75 -
M24 - V110 240 mm
50, 75, 110
(WC, Q-lock)
50, 75, 110
110
M24 - SV75 240 mm (regnvatten)
- - -
M24 - SV110 240 mm (regnvatten)
- - -
Tappvatten

Modul för tappvattensystem

I modulen ingår rörledningar, förgreningsanslutningar och isolering till vattenledningen. Som tillbehör finns väggdosor och PEX-rör som kan anslutas till vattentillförseln i köket. Även anslutningsrör till vattentillförseln och t ex EKK-kablar till köksinredningen kan installeras i modulen.

Modul KV, VV,VVC
M32 320 mm
16
M32 320 mm 20
M32 320 mm 25
M32 320 mm 32
M54 540 mm
40+
Värme

Modul för värme

I modulen ingår rörledningar, förgreningsanslutningar och isolering för varmvattenledningar. Block- och styrventilen installeras vanligen i nedsänkt tak i anslutning till frånluftsledningen. Rörledningarna till golvvärme sitter i elementet och dras till ventilerna. Som tillbehör finns t ex EKK-kabel för köksinredning.

Modul Rördimension
M24 240 mm
16/16
M24 240 mm 20/20
M24 240 mm 25/25
M24 240 mm 32/32
M54 540 mm 40+/40+
Ventilation

Modul för ventilation

I modulen ingår ventilationskanaler, vinkel- och/eller förgreningsanslutningar samt isolering vid behov. I M32- och M54-modulerna kan man samtidigt installera väggdosor till duschen eller annan vattentillförsel och PEX-rör som fästs i modulen. Som tillbehör finns t ex EKK-kabel för köksinredning, väggdosor till dusch och anslutningar till vattentillförseln i köket.

Modul Ventilationskanaler
M24 240 mm 1 x 100, 1 x 125, 1 x 160
M32 340 mm 2 x 100, 1 x 125, 1 x 160, 1 x 200
M54 540 mm
3 x 100, 3 x 125, 2 x 160, 2 x 200
Vägghängd WC

Modul för vägghängd toalett

Modulen innehåller en installationsställning med avlopps- och spolsystem för toaletten. Den vägghängda toalettmodulen ansluts till avloppsmodulen. PEX-röret i toalettens spolsystem är färdiginstallerat och röret sitter fast i elementet.

Som tillbehör finns anslutningar till vattentillförseln i köket och t ex EKK-kablar för köksinredningen. I modulen kan man även installera vatten- och avloppsanslutningar till vattentillförseln i köket.

Modul
M54 540 mm

uponor R2I vägg

Flera olika implementeringar av modulerna

Systemets moduler finns i tre huvudmått: M24 – 240 mm, M32 – 320 mm och M54 – 540 mm. Till de här tre modulstorlekarna kan man leverera fastighetsteknik på många olika sätt, precis som du vill ha det!

Vi hjälper till att planera den bästa lösningen

Installation av moduler

1. Rivning av äldre konstruktion
2. Installation av stomme för modulinstallation 
3. Installation av önskade moduler
4. Betäckning av moduler med skivor

Mer om Uponor Riser Port

2437FDF4279D4668A611C6E40877CF0E

Uponor Riser Port Installationsvägg

Effektiva prefabricerade lösningar vid nybyggnation och renovering av flerbostadshus

PDF 314.48kB

Frågor eller teknisk support?

uponor kontakt

Uponor Prefab hjälper dig

Öppet 07.30-16.00                                    Lunch 12.00-13.00