uponor R2I kassett

Prefabricerade lösningar

Reno Port

Lösning för linjerenovering i flerbostadshus

 
Med sin höga prefabriceringsgrad reducerar Uponor Reno Port arbetet på plats – detta kan direkt översättas till minskad byggtid, kostnad och risk.

I utvecklingsarbetet med kassetten har stor hänsyn tagits till anpassningsbarhet, installationsvänlighet, säkerhet och kvalitet. Dessutom har Uponors kassett, utöver standardkraven, testats noggrant för att uppfylla normskraven för bullernivåer och oavsiktlig uppvärmning av kallvattnet.

R2I Kassett Installerad

Stor anpassingsbarhet och förenklad installation med smart koppling

  • Vänster- eller högerorienterad för hörnmontage, eller med mittplacerad toalett för montage längs väggen.
  • Innehåller interna tappvatten- och avloppsanslutningar för direkt inkoppling av tvättställ bredvid.
  • För enklast möjliga anslutning mellan våningarna kopplas kassetterna ihop med Uponors RTM-koppling.
  • En helt verktygsfri teknik som inte kräver några hjälpmedel för att skapa ett tätt förband.

Fördelar med Reno Port

  • Komplett med förgreningar, fördelare och förberedd för vattenmätare
  • Tidsbesparande
  • Snabb och enkel installation
  • Höjd- och hörnanpassad
  • Läckageindikering i konstruktionen
  • Självrengörande spolsystem
Reno Port

Uponor Reno Port på 40 sekunder

En kort video som visar Uponor Reno Port integrerad i en av många renoverade fastigheter.

Läs eller ladda ner dokumentation om Uponor Reno Port

09C26BD644B9402D87ADCF2CB9D84DC1

Uponor Reno Port Våtrumskassett

Prefabricerade lösningar för framgångsrik renovering och nybyggnation

PDF 389.76kB

Frågor eller teknisk support?

uponor kontakt

Uponor Prefab hjälper dig

Öppet 07.30-16.00                                    Lunch 12.00-13.00