uponor R2I kassett

Prefabricerade lösningar

Reno Port

Lösning för linjerenovering i flerbostadshus

 
Med sin höga prefabriceringsgrad reducerar Uponor Reno Port arbetet på plats – detta kan direkt översättas till minskad byggtid, kostnad och risk.

I utvecklingsarbetet med kassetten har stor hänsyn tagits till anpassningsbarhet, installationsvänlighet, säkerhet och kvalitet. Dessutom har Uponors kassett, utöver standardkraven, testats noggrant för att uppfylla normskraven för bullernivåer och oavsiktlig uppvärmning av kallvattnet.

Uponor Reno Port på 40 sekunder

En kort video som visar Uponor Reno Port integrerad i en av många renoverade fastigheter.

R2I Kassett Installerad

Stor anpassingsbarhet och förenklad installation med smart koppling

Uponors kassett kan väljas vänster- eller högerorienterad för hörnmontage, eller med mittplacerad toalett för montage längs väggen – samma standardmått för alla varianter. Kassetten innehåller interna tappvatten- och avloppsanslutningar för direkt inkoppling av tvättställ bredvid. För enklast möjliga anslutning mellan våningarna kopplas kassetterna ihop med Uponors RTM-koppling. En helt verktygsfri teknik som inte kräver några hjälpmedel för att skapa ett tätt förband.

Fördelar med Reno Port

 • Komplett
  – tappvattenstammar (KV, VV, VVC)
  – avloppsstam med färdiga förgreningar
  – inbyggd fördelare med avstängning
  – förberedd för vattenmätare
 • Tidsbesparande
  – all intern rördragning färdig från fabrik
  – förisolerade rör
 • Snabb och enkel installation
  – få moment med enkla och tydliga instruktioner
  – teleskopisk anslutning för enkel anpassning
  – snabbkoppling mellan våningsplanen
 • Höjd- och hörnanpassad
  – anpassningsbar höjd på toalettstolen
  – fullgott avstånd till vägg vid hörnmontage
 • Välj mellan flera olika standardytskikt
  – kakel, målad plåt etc.
 • Grundligt testad
  – uppvärmningskraven på kallvatten klaras med god marginal
  – låg bullernivå tack vare marknadens tystaste avloppsrör Decibel
 • Läckageindikering i konstruktionen
  – ev. läckage upptäcks snabbt
 • Självrengörande spolsystem
  – minimerar risken för kalkavlagringar
Reno Port

Mer om Uponor Reno Port

09C26BD644B9402D87ADCF2CB9D84DC1

Uponor Reno Port Våtrumskassett

Prefabricerade lösningar för framgångsrik renovering och nybyggnation

PDF 389.76kB

Frågor eller teknisk support?

uponor kontakt

Uponor Prefab hjälper dig

Öppet 07.30-16.00 Morgonmöte 08.00-08.15 Lunch 12.00-13.00