Uponor byggnadslösningar

Kulvert för värme- och vattendistribution

Kulvert för varmt tappvatten

Den flexibla kulverten för transport av tappvarmvatten

 
Uponor Kulvertsystem är ett tryggt val på alla platser där tappvarmvatten för bostäder ska transporteras från en byggnad till en annan. Konstruktionen i flera lager och det korrugerade höljet gör medierören flexibla. Rören är enkla att installera i schakt och hinder och andra fasta föremål går enkelt att ta sig förbi. Värmeförlusterna är minimala tack vare det tjocka isoleringslagret. Värmen överförs från en byggnad till nästa och försvinner inte ut i marken. Det innebär att det är en miljövänlig lösning. Det korrugerade höljet står emot trycket från jorden och skyddar rören.

En alternativ lösning för just tappvarmvatten är vår Uponor Ecoflex Quattro med fyra rör som transporterar varmvatten och vatten för uppvärmning till hushåll. Två rör är avsedda för varmvatten/varmvattencirkulation och de övriga två för uppvärmning.

Allt om projektering och installation av kulvertsystem för tappvarmvatten

69378AEB3F5045E3A6BE926D986A5363

VVS Handboken (edition 4) – Kulvertsystem

VVS Handboken innehåller allt du behöver veta om projektering, teknik och montering som rör Uponors produkter för VVS

PDF 8.19MB

Fördelar för dig!

 • Tillförlitlig transport av värme och vatten, med mer än 25 år i tjänst
 • Flexibelt material tack vare mjuk polyetenisolering och korrugerad mantel
 • Tjänster som täcker alla faser, från projektering, planering och utbildning
 • Minskning av totala projektkostnaderna
ecoflex tappvarmvatten
Ecoflex Aqua
uponor aqua single

För transport av tappvarmvatten

 • Uponor Ecoflex Aqua är utprovad för en kontinuerlig temperatur av 70 ° C med beräknad livslängd på 50 år
 • Tryckklass 10 bar
 • Finns i dimensionerna 25-110 mm
 • Uponor Aqua Twin inkluderar varmvattencirkulation
 • Smidig att hantera och installera jämfört med traditionell kulvert
 • Ansluts enkelt med säkra Quick & Easy kopplingar eller med välbeprövade WIPEX-kopplingar

 

Aqua Twin
uponor aqua twin

Den säkra röret för alla varmvatteninstallationer inklusive varmvattencirkulation

 • Oslagbart när det gäller att snabb installation, säker transport av vatten och minimering av kostnader
 • Smidig att hantera och installera jämfört med traditionell kulvert
 • Ansluts enkelt med säkra Quick & Easy kopplingar eller med välbeprövade WIPEX-kopplingar
 • Uponor Ecoflex Aqua kan dimensioneras för en kontinuerlig temperatur på 70° C och 50 års livslängd
 • Finns i olika dimensioner för varmvatten och varmvattencirkulation
 • Tryckklass 10 bar

 

Ecoflex Quattro
uponor quattro

För transport av tappvarmvatten och värme i ett rör

 • En för alla lösning - två rör för uppvärmning och två för tappvarmvatten respektive varmvattencirkulation
 • Kan t ex användas mellan pannrum och olika byggnader
 • Fungerar bra tillsammans med både brunn eller t-rör
 • Speciellt bra vid flerbostadshus, kedje- eller radhus
 • Det mest ekonomiska och bekväma installationen

 

Mer om Uponor Ecoflex Kulvertsystem

1ACEC57FE370487FB68C8D1C48981CB0

Uponor Kulvertsystem

Flexibla lösningar för värme och vatten

PDF 854.09kB