ecoflex kulvertsystem installerad i mark

Produkter - Kulvertsystem

Kulvert för värme och kyla

Thermo är den ultimata lösningen för värme och kyla

Ecoflex kulvertsystem erbjuder en professionell lösning för sekundär fjärrvärme och kyla med bara ett par komponenter. De isolerade rören kan enkelt transportera vatten för värme och kyla. Vår värmekulvert är snabb och enkel att installera, till och med under svårare förhållanden. Ecoflex Thermo är färdigisolerade rör med PEX-isolering som ger låga värmeförluster, och bidrar till energibesparingar.

Som med våra andra kulvertsystem får du support genom hela ditt byggprojekt. Vi hjälper dig att beräkna den mängd som du behöver, och kapar kulverten efter önskad längd. Vi levererar inom ett par dagar direkt till arbetsplatsen och ger såklart extra support när du behöver det.

Thermo - flexibel och säker sekundär fjärrvärme

Ilustration av Ecoflex Thermo installation till byggnader

Ecoflex smarta design ger dig en lösning för flera områden:  

 • Ecoflex Thermo för korta rörlängder och husanslutningar där enkel hantering och böjlighet är viktigt.
 • Ecoflex Thermo PRO för huvudledningar och mindre nätverk där låga värmeförluster är viktigt.
 • Ecoflex Thermo Twin HP för att hantera alla anslutningar med endast ett kulvertrör.
 • Ecoflex Quattro för en kostnadseffektiv allt-i-ett lösning.

Vilken Thermo-produkt passar just ditt fjärrvärmeprojekt?

Ecoflex Thermo
ecoflex thermo kulvert single produktbild

Det mest flexibla kulvertröret på marknaden

 • För distribution av värme och kyla.
 • Thermo finns i två versioner: Single; enkelrörskulvert, Twin; för tillopps- och returledning i samma yttermantel.
 • Kulvertens isolering gör den mycket flexibel och ger den en snäv bockradie som underlättar installationen.

 

Produktkatalog
Ecoflex Thermo PRO
ecoflex thermo kulvert pro produktbild

Unik kulvertkonstruktion som ger låga värmeförluster

 • Upp till 40 % mindre i värmeförluster.
 • För distribution av värme och kyla.
 • Kulverten finns i två versioner: Single; enkelrörskulvert, Twin; tvårörskulvert för tillopps- och returledning i samma yttermantel.
 • Upp till 240 meter utan en skarv

 

Produktkatalog
Ecoflex Thermo Twin HP
ecoflex thermo kulvert twin hp produktbild

Värme- och kabelskyddsrör för el - i en och samma kulvert

 • Bara ett installationssteg för flödes- och returledningar samt
  elkabelledningar
 • Unik lösning för kompakt installation av värme och el
 • Tillgänglig med Uponors ”Cut to measure”-tjänst
Produktkatalog
Ecoflex Quattro
ecoflex thermo quattro produktbild

Kostnadseffektiv allt-i-ett-rör lösning

 • Täcker många behov, både för omfattande distributionsnät eller bara för en anslutning till en byggnad. 
 • Snabb och enkel installation.
 • Fyra rör i samma yttermantel; två för uppvärmning och två för tappvarmvatten och varmvattencirkulation.

 

Produktkatalog

Kopplingar och tillbehör till Ecoflex Thermo och Quattro

Wipex-kopplingar
Q&E-kopplingar
Quick and easy kopplingar

En unik kopplingsteknik

 • Röret expanderas tillsammans med en Q&E-ring till en större dimension och ansluts mot kopplingsdetaljen.
 • Röret återgår snabbt till sin ursprungsform.
 • Ger en hundraprocentigt säker anslutning mellan kopplingsdetalj och rör, utan användning av O-ringar.

 

Produktkatalog
Ecoflex tillbehör
ecoflex tillbehör i tvärsnitt med kulvert

Tillbehör

 • För ett komplett sortiment i nedgrävda installationer.
 • Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

 

Produktkatalog

Läs eller ladda ner dokumentation om Ecoflex kulvert

Ecoflex produktbild mot grå bakgrund

Uponor Ecoflex

Det ultimata kulvertsystemet

PDF 1.24MB
Ecoflex produktlista med tabeller

Uponor Ecoflex Thermo

Produktguide

PDF 625.01kB
ecoflex thermo med solnedgång

Ecoflex Thermo PRO - kulvert för sekundär fjärrvärme

Säljbroschyr

PDF 6.97MB
Ecoflex thermo pro produktlista med tabeller

Uponor Ecoflex Thermo Pro

Produktguide

PDF 621.53kB
Ecoflex quattro produktlista med tabeller

Uponor Ecoflex Quattro

Produktguide

PDF 473.69kB
quick and easy koppling med illustrerade byggnader

Uponor Quick & Easy kopplingsteknik

Ecoflex kulvert

PDF 1.11MB