Ecoflex kulvertsystem installerad i mark

Produkter

Ecoflex Kulvertsystem

Kulvert för värme, kyla och distribution av dricksvatten

Från fabriken i Virsbo kommer vår Ecoflex kulvert, det kompletta systemet för markförlagd kulvert som erbjuder lösningar för både värme, kyla och dricksvatten. Våra kulvertsystem är energieffektiva med låga värmeförluster, och mediarören i PEX ger kulverten en lång livslängd, helt fri från korrosion.

Med Uponors kulvertsystem följer också teknisk support med att planera ditt projekt. Vi hjälper dig välja rätt dimensionering och kulvertunderlag, och tar fram exakt kapade kulvertlängder om du så vill. Du kan också få upp till 300 meter på rulle utan en enda skarv. De är lätta att rulla ut och isoleringen gör kulverten mycket flexibel att förlägga runt hinder och hörn. Kulverten är tillsammans med våra Quick & Easy och Wipex-kopplingar snabba och enkla att installera.

Användningsområden:


plumbing installation   Värme
   
tap water icon

 Tappvatten

   
chilled water icon
 Kyla
   
industrial fluids icon
 Vätskor inom industri

 

Värmekällor:


 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Biomassa
 • Kraftverk
 • Värmepannor
 • Värmepumpar

Ecoflex VIP - Den nya generationens kulvertsystem

Lägsta värmeförlusterna på marknaden

 • Lägsta Lambda-värdet på marknaden: 0,004 W/Mk
 • Upp till 60% mindre värmeförluster med hjälp av VIP-teknologi
 • Sparar upp till 20% installationstid jämfört med traditionell kulvert
 • ~ 20% lägre CO2-utsläpp över produktens livscykel
Lär dig mer om Ecoflex VIP
Uponor Ecoflex VIP with outdoor pipe insulation

Vår kulvert passar både enskilda byggnader eller större nätverk

Oavsett om du behöver lösningar för fjärrvärme eller tappvatten, mindre fastigheter eller omfattande distributionsnät, så har vi en lösning som passar just dina behov.

Lär dig mer om vårt Ecoflex kulvertsystem

En dag med Ecoflex
Följ med på en helt vanlig dag på kontoret, i fabriken och ute på fältet med Uponor Ecoflex.
Tekniska data
Tekniska data på våra kulvertrör för värme, vatten och kyla.
Installation med Q&E-kopplingar
Vi installerar tre stycken Ecoflex Thermo Twin rör i en T-skarvsats med Quick & Easy kopplingar.
Montering av kulvertbrunn
Här visar vi hur du monterar Ecoflex kulvertbrunn
Förläggning av Ecoflex i schakt
Här visar vi förläggning av Ecoflex kulvertrör i schakt

Vår Ecoflex kulvert monteras ihop med Wipex och Q&E  

Wipex-kopplingar
Q&E-kopplingar
Tillbehör
Ecoflex accessories

Tillbehör till Ecoflex kulvertsystem

 • För ett komplett sortiment i nedgrävda installationer.
 • Alla tillbehör är korrosionsbeständiga. 

 

Produktkatalog

Vanliga frågor om Ecoflex kulvertsystem

En dränerande ledningsbädd enligt CEC.213 i Anläggnings AMA 98 ska alltid utföras för att uppnå högsta möjliga energieffektivitet. I våt jord är värmeförlusterna högre än i torr jord. Med dräneringsrör kan vatten ledas bort från rördiket och hålla jorden torrare och därigenom blir värmeförlusterna mindre. Vattnet i sig skadar inte kulvertrören men värmeförlusterna blir större i våt jord.
I normalfallet är det inte nödvändigt med extra frostskydd. Om rördiket är grunt kan extra frostskydd användas. I de fallen hindrar frostskyddet att värmeförluster går uppåt som till exempel smälter snö ovanpå rördiket (och håller diket mer torrt). I torra rördiken är värmeförlusterna mindre. I de fall frostskydd används skall det läggas 5-10 cm ovanför kulvertrören.
Mediarören i kulverten som änvänds till värmesystem är dimensionerade för en maximal temperatur med kontinuerlig drift på 70 °C för varmvatten och 80 °C för värme. Momentant får temperaturen inte överstiga 95°C.
Kulverten kan, beroende på dimension, fås i den längd du behöver. Kulverten kapas från rullar på 100, 150 eller 200 m beroende på dimension.
Kulvertrören är enklare att installera när den omgivande temperatur är över 0°C. För att undvika eventuella materialskador rekommenderar vi inte att kulvertrören installeras vid temperaturer under -15°C.

Uponor PEX som används som mediarör i Uponor kulvert har en förväntat livstid på minst 50 år vid en kontinuerlig vattentemperatur på 70°C och minst 30 år vid en kontinuerlig vattentemperatur på 80°C. Överskridning av temperaturbegränsningarna kan drastiskt minska livslängden, vid temperaturer över 95°C tar rörmaterial skada snabbt och risken för läckage ökar.

Förutom minskad livslängd på mediaröret kan också höga temperaturer påverka isoleringsmaterialet. Vid temperaturer över 95°C blir isoleringsmaterialet mjukt och tappar till slut sin volym och sina isoleringsegenskaper. Enligt standard EN-15875 kan dessa temperaturer överstigas kortsiktigt men är inte att rekommendera.

Uponor Kulvert förläggs i mark, den är avsedd för nedgrävd installation. Vid parkmark ska fyllnadshöjden ovanför röret vara minst 400 mm och vid körbar yta minst 500 mm. Vid hårt trafikerad väg eller tung trafik ska rören täckas med minst 1 m.
För tappvattenrör är det max 10 bar och för värmerör max 6 bar. Maximal kontinuerlig temperatur är 70 för varmvatten/Aqua och 80°C för värme/Thermo.
Alla skador på mantelröret måste repareras. Mindre skador på mantelröret kan repareras med till exempel krymptejp eller krympmanschett. Vid större skador kan reparationssats användas. Rengör mantelröret runt skadan och torka torrt. Placera lagningssatsen utanpå manteln och krymp den ordentligt med gasol med svag flamma. Var försiktig så att att mantelröret inte blir för varmt. Använd värmeskyddshandskar och tryck fast lagningen hela vägen runt mantelröret så den fäster ordentligt.
För kulvertrör med en manteldimension på upp till 175 mm gäller följande: Ta inte bort skyddsplasten runt rullen. Plastemballaget förhindrar att kulvertringen öppnar sig okontrollerat. Klipp av plastbanden på insidan och börja med att rulla ut röret genom att mata ut rör från rörringens mitt samtidigt som rörringen förs framåt. Alla kulvertrör kan rullas ut genom att använda Uponors Kulverthaspel.
Ja, du kan kombinera Ecoflex VIP Thermo med standard Ecoflex. För anslutning av medierör erbjuder vi kopplingssystemet Q&E eller kopplingssystemet Wipex. Uponor Q&E-kopplingar finns i dimension 20 till 75 mm. Uponor Wipex-kopplingar finns i dimension 25 till 125 mm.
 • Ecoflex VIP har marknadens i särklass bästa isoleringsförmåga
 • Överlägsen flexibilitet
 • Kortast installationstid
 • Lägre värmeförluster = lägre driftskostnad

Läs dig mer om Ecoflex kulvert i vår dokumentation

69378AEB3F5045E3A6BE926D986A5363

VVS Handboken (edition 5.1) – Kulvertsystem

VVS Handboken innehåller allt du behöver veta om projektering, teknik och montering som rör Uponors produkter för VVS

PDF 36.97MB
1ACEC57FE370487FB68C8D1C48981CB0

Uponor Ecoflex

Det ultimata kulvertsystemet

PDF 1.24MB
35325AB9368A4E63857F92A3FBF802E7

Ecoflex Thermo PRO - kulvert för sekundär fjärrvärme

Säljbroschyr

PDF 6.97MB
A8677871068E47CBA6C89DBFEC152183

Uponor Quick & Easy kopplingsteknik

Ecoflex kulvert

PDF 1.11MB