uponor decibel

Produkter

Inomhusavlopp

Uponor Decibel - ett tyst inomhusavlopp

Uponor Decibel är ett tyst inomhusavlopp i polypropylen med utmärkta ljuddämpande egenskaper. Ett komplett system med rör och delar i dimensionerna 50, 75 och 110 mm. Lika lämpligt för inbyggt som för hängande montage och kompatibelt med Uponors traditionella system för inomhusavlopp.

Systemet klarar temperaturer på 85/100° C och är resistent mot både tvättmedel och förorenat avloppsvatten. Den släta insidan motstår nötning och minimerar risken för stopp. Rören är slagtåliga, även i bistert nordiskt klimat. Systemet är dimensionerat enligt och uppfyller alla de krav som ställs i EN-standard 1451. Varje rör är spårbart och alla delar testas individuellt för att garantera ett långt och underhållsfritt liv. Miljöpåverkan är liten och alla plastkomponenter är hundra procent återvinningsbara.

Så här fungerar Uponor Decibel

Nyckeln till ett tyst inomhusavlopp är ett obehindrat flöde. Uponor Decibel underlättar inte bara det, utan är dessutom en helt ny lösning med ett effektivt ljuddämpande mellanlager bestående av mineral med hög densitet. Men var kommer oljudet ifrån och hur kan Uponor Decibel hjälpa? Vissa ljud är luftburna, dvs bildas inne i röret och fortplantar sig till luften utanför. Uponor Decibels flerskiktskonstruktion med mellanlager i mineral dämpar vibrationerna. Andra ljud är stomburna, dvs överförs från röret in i byggnadens stomme via rörets infästningar och skapar en resonant vibration. Ett sätt att undvika detta är att använda sig av ljuddämpande fästanordningar.

Hur tyst är ”tyst”?

Det finns inga definitioner eller någon officiell standard för vilka krav ett inomhusavlopp ska uppfylla för att få kallas ”tyst”. Det finns däremot en europeisk standard för hur man mäter ljud i inomhusavlopp, EN 14366, och mätningar enligt den ger jämförbara värden. Uponor Decibel är ljudtestat, enligt EN 14366, på Fraunhofer Insitute i Tyskland. Resultaten påvisar mycket goda egenskaper; Vid ett flöde på 2 l/sek är ljudnivån under 10 dB. Ett riktigt tyst inomhusavlopp, med andra ord. Vilket innebär trygghet för dig som kund. 

Tål att synas

Tryggt och säkert

Skarvarna är den kritiska faktorn när det gäller inomhusavlopp och säkerhet. Lösningen är effektiva tätningsringar. Därför har alla rör och komponenter i Decibel-systemet individuellt kvalitetskontrollerade och fabriksgodkända tätningsringar.
Uponor Decibel

Mer om Uponor Inomhusavlopp Decibel

CB4D1B0BC25B491EAC19E25D78199F1F

Uponor Decibel

Lanseringsfolder

PDF 380.02kB

Fortsättning följer…

Uponor Decibel är marknadens nyaste och mest moderna ljuddämpade inomhusavlopp, skapat efter ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Det har resulterat i utmärkta egenskaper, både när det gäller akustisk dämpning, funktion, montage och miljöanpassning. Men det betyder inte att arbetet är avslutat. Systemet fortsätter utvecklas, framför allt med nya, unika arbetsbesparande lösningar. Håll dig uppdaterad. Fortsättning följer.

Mer information om inomhusavlopp

Dokumentation

Broschyrer och tekniska dokument om systemet finns under dokumentation.
Gå till dokumentation om produkten

Produktkatalog

Produkter som ingår i systemet finns tillgängliga i produktkatalogen.
Gå till produktkatalogen