Trosalunds flerfamiljshus med Smatrix Base PRO installerat
Referenser

Trosalund, Trosa

Överordnat system i flerfamiljshus

För projektet Trosalund, fyra flerfamiljshus med 77 lägenheter, var en av kravspecifikationerna att reglersystemet i fastigheterna skulle vara ”uppkopplat mot överordnat system”. Uponor hade precis de rätta lösningarna för projektet.

Ett överordnat system, eller ett så kallat byggnadsautomationssystem, möjliggör en övervakning av byggnadens elektriska och mekaniska utrustning. Till exempel kan du styra all ventilation, belysning, brand-, säkerhet och värmesystem på distans via din dator, vilket underlättar fastighetsskötseln av byggnader avsevärt. Även alla konfigureringar och justeringar kan göras på distans utan besök på plats.

Projektfakta:

  • Trosa, Sverige
  • Flervåningshus
  • Färdigställt: 2019

Uponors roll

  • Projekt med 77 lägenheter med Smatrix Base PRO-centraler i varje lägenhet
  • Modbus RTU
  • Andra lösningar: Uponors Siccus golvvärmesystem, Uni Pipe PLUS kompositrör för tappvatten och Prefabricerade fördelarskåp Ready Port

Perfekt för fastighetsägare

Uponor Smatrix Base PRO är ett trådbundet styrsystem för golvvärme och kyla. Komfort, användarvänlighet och temperaturkontroll av varje enskilt rum uppnås genom kombinationer av de olika komponenterna. Smatrix Base PRO använder protokollen Modbus eller KNX för att integreras i ett överordnat system. En fastighetsskötare kan då övervaka värmen i alla lägenheter på distans. Uponor Smatrix Base PRO innehåller autobalansering, vilket sparar energi och gör installationen mycket enkel eftersom inga injusteringar behövs av golvvärmen.

Installation Södertälje ROT energi AB är en för Uponor ny partner. De är experter på överordnade system så som styr-, regler- och övervakningssystem för ventilation värme och kylanläggningar. Nicke Olsson, installatör på Södertälje ROT energi, installerade det överordnade systemet för fastigheterna för projekt Trosalund. Han hade aldrig tidigare jobbat med en totalleverantör för ett helt värmesystem så som Uponor.

”Det gick väldigt bra att jobba med Uponor på grund av deras engagemang och service. Smatrix Base PRO passade bra till det projektet eftersom övriga system, såsom ventilation och värmepump i fastigheten, också är baserade på Modbus-protokollet”, säger Nicke Olsson.

I alla lägenheter finns det en Smatrix Base PRO Reglercentral installerad. Den är ihopkopplad med de infällda Smatrix Base-termostaterna som finns i varje rum. I källaren på varje fastighet finns en undercentral (DUC), som är nyckel i det överordnade systemet. Smatrix Base PRO Reglercentralen kommunicerar med DUC-enheten och möjliggör att det överordnade systemet kan kontrollera värmen på distans, tillsammans med övriga installationer så som ventilation, värmepump osv. 

”Ett överordnat system är en mycket bra lösning för fastighetsskötseln, detta eftersom det till stor del kan skötas externt via uppkoppling, konfigurering och justering kan göras på distans utan att besöka fastigheten.”, fortsätter Nicke Olsson.

 

”Det gick väldigt bra att jobba med Uponor på grund av deras engagemang och service. Smatrix Base PRO passade bra till det projektet eftersom övriga system, såsom ventilation och värmepump i fastigheten, också är baserade på Modbus-protokollet” - Nicke Olsson.

Information om projektet

Land
Sverige

Hemsida

Färdigställd
2019

Typ av projekt
Nybyggnad

Byggnadstyp
Flervåningshus

Produktgrupp
BLD_Uponor_Smatrix_Base_PRO
Uponor Siccus 20
Uponor Uni Pipe PLUS

Partners

Installatör: Södertälje ROT energi AB

http://www.rotenergi.se/

Lösningar använda i detta projekt

Liknande referenser