Uponorin ratkaisut liikerakentamiseen

Byggnadslösningar

Kontorsbyggnader

Arbete på kontor

 
Många människor tillbringar större delen av dagarna tillsammans med andra i kontorsbyggnader där de arbetar i mötesrum, enskilda kontor eller öppna kontorsytor. Självfallet vill de ha en behaglig och produktiv arbetsmiljö. Kontorsbyggnaderna avspeglar dessutom alltid företagskulturen. Dessa särskilda behov ställer höga tekniska och designmässiga krav på miljöns kvalitet. I moderna kontor och administrativa byggnader är målet att medarbetarna ska ha bästa tänkbara förutsättningar att prestera effektivt på arbetet. Här spelar lokalerna, i synnerhet temperaturen och fuktigheten, en avgörande roll.

uponor byggnadslösningar kontor arbetsmiljö

Skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö

 • Använda golvvärmesystem för värme och kyla för den optimala rumstemperaturen
 • Hög komfort och energieffektivitet
 • Extremt tyst
 • Kan även byggas in i byggnadsstrukturen
Mer om lösningar för värme och kyla

Alltid rent dricksvatten

Dricksvatten är oerhört viktigt i byggnader där många människor samlas. Detta kräver ett rörledningsnät i perfekt skick, från inkommande ledning till tappkran.
Mer om lösningar för tappvatten
uponor byggnadslösningar kontor arbetsmiljö
Installatör

Dina fördelar

Uponors innovativa systemlösningar omfattar inomhusklimat och VVS för kontor och kommersiella byggnader. Tack vare det stort urval av komponenter och användningsområden kan våra system kombineras på otaliga sätt för att bilda kompletta lösningar. Uponor kan hjälpa dig i alla projektfaser och våra experter finns tillgängliga med praktisk support och rådgivning.

Fakta

 • Beprövad kvalitet och tillförlitlighet
 • Kompletta system från en leverantör
 • Snabb och enkel installation
 • Skräddarsydda system för både ny- och ombyggnation
Fastighetsägare/investerare

Dina fördelar

Våra system utnyttjar utrymmet i konstruktionen för installation av rör för värme, kyla och dricksvatten. Vår lösningar säkerställer en produktiv arbetsmiljö med minsta möjliga energiförbrukning och högsta möjliga komfort. Tack vare de jämförelsevis låga investerings- och underhållskostnaderna blir våra system kostnadseffektiva. Det gör att du kan spara pengar under byggprocessen och under byggnadens hela livslängd.

Fakta

 • Skräddarsydda system för både ny- och ombyggnation
 • Lågtemperatursystem
 • Golvvärme och kyla
 • Energieffektiv reglering av rumstemperaturen
 • Alltid rent och hälsosamt dricksvatten
 • Lämpar sig för förnybara energikällor
 • Låga underhålls- och energikostnader
Arkitekt

Dina fördelar

Uponors system byggs in i byggnadens konstruktion så att de inte syns. Därmed får du stor inredningsfrihet vid utformningen av inomhusmiljöer. Våra lågtemperatursystem har lång livslängd och är idealiska för förnybara energikällor. De uppfyller alla krav som många kommunala och lokala myndigheter just nu ställer i fråga om hållbarhetscertifikat för kontorsbyggnader. Uponor utgår från den enskilda kundens behov och ger råd från planeringsstadiet och hela vägen fram till installation.

Fakta

 • Större frihet i den fysiska planeringen
 • Skräddarsydda system för ny- och ombyggnationsprojekt
 • Hållbarhetscertifikat för kontorsbyggnader i enlighet med LEED, BREEAM och DGNB.
 • Snabb och enkel installation
 • Omfattande tjänster