Lösningar för industribyggnader

 • Industribyggnad
 • Logistikcenter
 • Projekteringshjälp
 • Industrihall

Uponors energibesparande system för industrilokaler

Möjligheten att använda låga vattentemperaturer och därmed spara pengar gör vår industrigolvvärme kostnadseffektiv. Värmeförlusterna vid värmekällan och via matarledningar minimeras. Möjligheten att använda geoenergi eller befintlig energi, till exempel från produktionsprocesser, kan hjälpa till att minska energikostnaderna ytterligare.

Våra VVS-system ger dig en hög grad av såväl säkerhet som flexibilitet vid installationen och sparar dig tid. Uponor Tappvattensystem används med fördel till både toaletter, tvättrum, duschrum och kök. Om detta system används i kombination med Modulsystem 63-110, för matar- och stigarledningar, har du en enda leverantör från vattenkälla till sista vattenkran.

  • Fördelar med att välja Uponor

   • Våra experter finns tillgängliga för att stödja dig under projektering, installation och vid drittagande.
   • Våra system är det bästa valet för att få högsta komfort och effektivitet i byggandet.
   • Våra system installeras snabbt och enkelt med hjälp av få systemkomponenter.

    Uponor ger dig kompletta system med allt du behöver för en snabb och säker installation.
     
  • Fördelar med att välja Uponor

   • Våra energieffektiva värme- och kylsystem har samma livslängd som byggnaden.
   • Våra system kan användas tillsammans med förnybara energikällor.
   • Våra system har låga underhållskostnader.
   • Våra system är tysta samtidigt som de håller temperaturen på en konstant nivå.

    Lösningarna från Uponor hjälper dig att skapa en behaglig miljö i industri- och butikslokaler. Våra experter kan hjälpa dig att hitta den mest hållbara lösningen för din industribyggnad.
     
  • Fördelar med att välja Uponor

   • Våra system stöder förnybara energikällor för att skapa energieffektiva värme- och kylsystem.
   • Våra experter finns tillgängliga för att stödja dig under projektering, konstruktion och installation.
   • Våra system har låga underhållsbehov och ger minskade livscykelkostnader.
   • Våra system hjälper dig att skapa en byggnad som kan tilldelas ett grönt byggnadscertifikat, till exempel LEED, BREEAM eller DGNB.

    Industribyggnader behöver effektiva energilösningar som både ger minskade byggkostnader och minskade långsiktiga kostnader över byggnadens hela livscykel. Verkningsgraden kan ökas tack vare användningen av förnybara energikällor för vattenburna värme- och kylsystem. Projektering och installation blir enklare med hjälp av de tillgängliga expert- och projekteringstjänsterna från Uponor.
     
Stäng