Uponorin ratkaisut teollisuuteen

Byggnadslösningar

Industribyggnader

Framtiden finns i industrin

 
Under de kommande åren kommer industriproduktion över hela världen att sammanlänkas med modern informations- och kommunikationsteknik. För detta krävs smarta och digitalt sammankopplade system. Många kreativa krafter arbetar redan med framtida projekt för en hållbar, energibesparande värld. Dessutom blir nätverksfunktioner allt vanligare i byggnader, som kan styra sin tekniska byggnadsutrustning på ett självständigt sätt. Dessa reagerar automatiskt på påverkan från miljön och preferenser från innehavarna. Med sin portfölj av innovativa produkter och system är Uponor väl rustade att möta framtidens behov.

Uponor byggnadslösningar industrilokaler

Effektiva energikoncept för stora lokaler

  • Låga investerings- och driftkostnader
  • Tillförlitliga och beprövade produkter
  • Bästa tänkbara arbets- och produktionsmiljö
  • Största möjliga flexibilitet i utrymmesanvändningen

 

Mer om lösningar för industribyggnader

Alltid rent dricksvatten

Rent vatten och vattenskadesäkra dricksvatteninstallationer är oerhört viktiga i byggnader där många människor samlas. Detta kräver ett rörledningsnät i perfekt skick, från inkommande vatten till varje tappkran.
Mer om lösningar för tappvatten
uponor byggnadslösningar kontor arbetsmiljö
Installatörer

Dina fördelar

Från industrigolvvärme till fördelarskåp och från lösningar med kulvertsystem till tappvattendistribution – Uponor har lösningen för det mesta inom installationsteknik. Varje enskild komponent är väl beprövad, har lång livslängd och är enkel att installera. Naturligtvis finns vårt omfattande utbud av tjänster också tillgängligt för dig. Från våra säljare till Uponor Academy: våra experter finns där för dig och erbjuder stöd i alla faser av projektet.

Fakta

  • Vi utformar lösningar för varje enskilt projekt
  • Beprövad kvalitet och tillförlitlighet
  • Kompletta system från en leverantör
  • Korrosionsbeständiga system
  • Snabb och enkel installation
  • Lämpar sig för förnybara energikällor
Fastighetsägare

Dina fördelar

För investerare och användare av industri- och logistikfastigheter är byggnadens ekonomiska effektivitet ofta det viktigaste kriteriet. Här är det nödvändigt att hitta lösningar för konstruktionen av byggnaden – i synnerhet för kyla och värme – som säkerställer lägsta möjliga energi-, reparations- och underhållskostnader över hela användningsperioden.

Uponor förstår vilka förutsättningar som behövs för ett stort urval av lagrat gods: exempelvis livsmedel, elektroniska enheter eller pappersprodukter. Våra lösningar säkerställer konstant temperatur och luftfuktighet. Med integrerade lösningar har du mycket stor frihet vid användandet av golvytan i fastigheten.
Arkitekt

Dina fördelar

Alla som arbetar med projektering av industrifastigheter försäkrar att energiförbrukningen minskar med Uponors lösningar. Detta definierar särskilda användningskrav för förnybar energi och alternativa åtgärder för tillhandahållande av värme- och kylenergi.


Uponors lösningar för golvvärme i industribyggnader bidrar, när de integreras i betongen, till att säkerställa att restvärme kan utnyttjas. Detta ger en avsevärd sänkning av kostnaderna för industribyggnader.

50 procent av primärenergin som används i produktionen omvandlas till restvärme som kan återanvändas. När man använder restvärme kan det bli möjligt att avstå från kostsamma åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i byggnadens fasader.

Våra energibesparande lösningar är perfekt lämpade för användande av förnybar energi.