Uponor - ratkaisut kerrostaloihin

Byggnadslösningar

Flerfamiljshus

Moderna flerfamiljshus för urban levnadskomfort

 
Antalet människor på jorden ökar hela tiden och antalet megastäder med flera miljoner invånare blir allt fler. Därmed ökar efterfrågan på boyta. Den allt större bristen på resurser leder också till stora förändringar av vårt sätt att leva. Andra trender, som den digitala transformationen och en åldrande befolkning, innebär nya utmaningar för bostadshus och kontorsbyggnader. I framtiden kommer den urbana miljön i ännu högre grad att präglas av flerfamiljshus. Enfamiljshusen blir mindre viktiga i dessa miljöer. Med sina system för ren och säker tappvattendistribution, värme och kyla bidrar Uponor till högre livskvalitet.

uponor flerfamiljshus golvvärme

Uppvärmning och kylning

 • Osynliga, energieffektiva och hållbara lösningar
 • Hög komfort som ger en behaglig komfort i flerfamiljshus
 • Hög tillförlitlighet och låga underhållskostnader
 • Passar utmärkt för användning av förnybar energi, särskilt i kombination med en värmepump
 • För flerfamiljshus kan värmesystemen enkelt integreras i byggnadsprocessen.
Mer om lösningar för golvvärme och kyla

Bästa möjliga dricksvatten

 • Koncept för optimal och hygienisk tappvattendistribution
 • Kompletta lösningar för flerfamiljshus från en enda leverantör
 • Korrosionsfria system för moderna flerfamiljshus
 • Snabb och enkel installation
 • Teknisk support i alla faser
Mer om lösningar för tappvatteninstallation
uponor flerfamiljshus tappvatten
uponor pre insulated pipes

Värmedistribution

 • Individuella anslutningar för varmvatten, dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
 • Anslutning mot t ex värmepump eller annan värmekälla
 • Tidsbesparande och effektiv installation även vid svåra markförhållanden
 • Användarvänlig och smart anslutningsteknik
Mer om lösningar med kulvertsystem
Arkitekt

Dina fördelar

Det finns ett stort antal av krav att ta hänsyn till i planeringen av flerfamiljshus. Detta gäller både ny- och ombyggnadsprojekt. Det finns ett omfattande regelverk kring energieffektivitet, hygien och tillgänglighet som måste beaktas. Uponor följer dig genom byggnadens hela livscykel – från projektplanering till driftsättande och användning av fastigheten. Hos Uponor hittar du den bästa värmelösningen för flerfamiljshuset.

Fakta

 • Större frihet i den fysiska planeringen
 • Miljövänliga system för värme och kyla
 • Anpassade system för nybyggnation- och renoveringsprojekt
 • Kompletta system från en leverantör
 • Hållbar och problemfri drift
Fastighetsägare

Dina fördelar

Uponors tillförlitliga och effektiva system för tappvattendistribution garanterar hållbar och problemfri drift i din fastighet. Uponors lösningar kan sänka energiförbrukningen och uppvärmningskostnaderna för flerfamiljshus. Dessutom tillhandahåller Uponor nyckelfärdiga lösningar.

Fakta

 • Lågtemperatursystem för uppvärmning till låg kostnad
 • Lämpar sig för förnybara energikällor
 • Låga underhålls- och energikostnader
 • Ökar värdet på fastigheten genom att exempelvis modernisera uppvärmningen
 • Kompletta lösningar från en leverantör
Installatör

Dina fördelar

Uponor har ett brett urval av kompletta lösningar för alla krav och behov i samband med flerfamiljshus. Uponor kan hjälpa dig att välja enskilda produkter, till exempel rätt värmelösning och ger stöd i samband med genomförandet. Tack vare innovativ teknik är Uponors värmesystem för flerfamiljshus enkla att installera. Detta sparar både tid och pengar. Det är alltid klokt att installera högkvalitativa Uponor-produkter.

Fakta

 • Beprövad kvalitet och tillförlitlighet
 • Kompletta lösningar för flerfamiljshus från en leverantör
 • Snabb och enkel installation
Hyresgäst

Dina fördelar

Uponors system för värme och kyla kan användas för att skapa en behaglig temperatur i alla rum. Tack vare de låga framledningstemperaturerna hos ett golvvärmesystem kan energibehovet minskas med upp till 12 procent samtidigt som samma känsla av komfort uppnås. Detta kommer också att märkas på energiräkningarna. Uponors samtliga system för tappvattendistribution är hygieniska, säkra och hållbara. Du kan förlita dig på ren och hälsosam dricksvattenförsörjning för dig och din familj.

Fakta

 • Högsta möjliga komfort med Uponors golvvärmesystem
 • Med golvvärme minskar driftkostnaderna med upp till 12 procent
 • Smidig reglering av rumstemperatur
 • Anpassade system för nybyggnation- och renoveringsprojekt
 • Rent och hälsosamt tappvatten