Integritetspolicy

Skydd av sekretess och personuppgifter 

Uponor är förpliktigat att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi tillämpar en hög skyddsnivå och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och principer för sekretesskydd. Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi behandlar personuppgifter. "Personuppgifter" avser information om en identifierad eller identifierbar person. Denna policy gäller behandling av personuppgifter när Uponor har kontroll över sådana uppgifter. 

Denna webbplats, våra produkter eller tjänster kan innehålla länkar till andra företags webbplatser och tjänster som omfattas av egna sekretessprinciper och/eller så kan tjänster från tredje part som är installerade på din enhet ge åtkomst till information på enheten. Vi ber att du läser tredje parts sekretessprinciper grundligt. Uponor ansvarar inte för tredje parts sekretessrutiner eller innehåll. 

Denna webbplats använder en webbanalystjänst från Google, Inc. Klicka här om du vill läsa om webbanalystjänsten. Genom att använda denna webbplats godkänner du att uppgifter om dig behandlas av Google på det sätt och i det syfte som anges i informationen ovan. 

Genom att använda denna webbplats och/eller skicka personuppgifter till Uponor, förstår du och godkänner att dina personuppgifter kommer att behandlas enligt beskrivningen i denna policy. Om du inte godkänner denna policy bör du inte använda webbplatsen eller skicka några personuppgifter till Uponor. 

Typer av uppgifter som samlas in 

Uponor kommer endast att lagra personuppgifter som krävs för att uppfylla rättsliga krav eller som behövs för att tillhandahålla bättre tjänster till dig. För att vi ska kunna förbättra våra tjänster kan vi behöva be om eller erhålla personuppgifter. Om du tillhandahåller eller har tillhandahållit Uponor personuppgifter kan Uponor använda dessa för att tillhandahålla tjänster till dig eller svara på dina önskemål. Genom att uppge information för Uponor via den här webbplatsen godkänner du och accepterar insamling, användning och utlämnande av personuppgifter av den typ och för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Nedan hittar du några exempel på uppgifter som Uponor kan samla in. 

Personuppgifter samlas vanligen in när du använder eller registrerar dig för våra produkter och tjänster eller interagerar med Uponor på annat sätt. Personuppgifterna kan exempelvis inkludera din IP-adress, åtkomsttider, webbplatsen du länkade från, länkarna du använder, sidorna du besöker, innehållet du visar och annan sådan information som din webbläsare skickar till oss. 

Vi kan även be dig att uppge annan information som ditt namn, din e-postadress, gatuadress, användarnamn och lösenord, samtycke, feedback, ålder, kön och liknande. Vi vill betona att vissa, ej identifierbara, personuppgifter kan blir identifierbara när du angett dina personuppgifter. Vi kan dessutom hämta dina personuppgifter från offentligt tillgängliga källor. 

Syfte med användningen 

Uponor kan samla in personuppgifter i de följande syftena, varav ett eller flera kan gälla samtidigt. 

a. Produkt- och tjänstutveckling 

Uponor kan använda dina personuppgifter för att utveckla sina produkter och tjänster. Vi samlar dock in och använder statistisk information huvudsakligen i det angivna syftet. 

b. Kommunikation 

Uponor kan använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, t.ex. för att skicka information om produkter eller tjänster eller för att kontakta dig angående konsument- eller kundservicefrågor. 

c. Marknadsföring 

Uponor kan använda dina personuppgifter för exempelvis direktmarknadsföring eller undersökningar, som marknadsundersökningar. 

d. Tillhandahålla produkter och tjänster 

Uponor kan, vid behov, använda dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i kontraktet mellan dig och Uponor, garantera funktionen och säkerheten hos Uponors produkter och tjänster samt identifiera dig. Vi kan även använda dina personuppgifter för att förhindra och undersöka eventuell otillåten användning. 

Utlämnande av personuppgifter 

Vi lämnar enbart ut dina personuppgifter i enlighet med nedanstående. 

Samtycke: Uponor får lämna ut dina personuppgifter med ditt samtycke. 

Behörig tredje part samt Uponor-bolag: Uponor får lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom Uponor-koncernen samt till behörig tredje part som bearbetar personuppgifter åt Uponor i de syften som anges i denna policy. Vi får bedriva marknadsföring och annan kommunikation tillsammans med våra partner. I samband med detta får vi kombinera uppgifter som vi har samlat in om dig med uppgifter som våra partner har samlat in om dig för att t.ex. undvika onödig kommunikation och skräddarsy vårt budskap till dig. 

Internt utlämnande: Vi får överföra dina personuppgifter utanför landet där du använder våra tjänster, även utanför EES-länderna. Andra länder kan ha andra regler när det gäller dataskydd. Vi arbetar dock med att garantera att alla överföringar sker på rättslig grund och att dina personuppgifter skyddas på ett relevant sätt i enlighet med tillämplig lag. 

Fusioner och förvärv: Om vi säljer, köper, fusionerar eller genomför en annan typ av omorganisation kan detta innebära att personuppgifter lämnas ut t.ex. till potentiella och faktiska köpare och deras rådgivare. 

Tvingande utlämnande: I tillägg till ovanstående kan vi vara tvingade att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter eller annan tredje part. Vi kan även lämna ut och på annat sätt bearbeta dina personuppgifter, i enlighet med tillämplig lag, för att skydda våra legitima intressen. 

Användning av cookies 

En cookie är vanligen en liten datafil som skickas till din enhet från en webbplats och som lagras i webbläsaren medan du surfar på en webbplats. När du sedan besöker samma webbplats igen kan uppgifterna som lagrats i cookien hämtas för att informera webbplatsen om din tidigare aktivitet. Läs mer om cookies och hur de fungerar, exempelvis på http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/

Ibland kan en cookie-fil placeras på datorn för att öka webbplatsens effektivitet samt effektiviteten hos de tjänster vi erbjuder dig. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Du kan ändra dina inställningar så att alla cookies blockeras eller få information om när en cookie skickas. 

Denna policy beskriver hur Uponor använder cookies samt filer och teknik som liknar cookies på sina webbplatser. Om du besöker våra webbplatser och din webbläsare är inställd på att acceptera cookies betraktar vi det som ett uttryckligt godkännande av vår användning av cookies. 

Syfte med användningen 

Cookies krävs för vissa basfunktioner på vår webbplats. Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatserna ska kunna drivas och de behövs för att göra ditt besök på vår webbplats smidigt. 

Uponor kan även använda cookies för att kunna erbjuda dig bättre tjänster och produkter. Dessa cookies används till exempel för att göra webbplatsen bättre och mer personlig samt för annonsering. För dig innebär detta att webbplatsen kan registrera till exempel vilket språk och land du valt. Vi gör även analysprofiler för att fastställa bland annat vad som är populärt bland användarna. Vi undersöker var användarna får åtkomst till innehållet på våra webbplatser så att vi kan utforma webbplatserna för bästa möjliga användarupplevelse. Vi räknar även antalet klick på plugin-program för att "gilla" och "twittra" och vi registrerar vilket innehåll på våra webbplatser som har delats eller refererats. Med hjälp av dessa cookies blir innehållet på våra webbplatser mer personligt, exempelvis genom att vi kan visa dig annonser och rekommendationer som är anpassade till dina behov. Vi tittar även på vilka typer av referenser som används för att nå våra webbplatser så att vi kan bedöma hur effektiva våra kampanjer är. Vi använder dessa cookies för att visa Uponor-annonser från Uponor samt andra utvalda webbplatser från tredje part. 

Hur länge uppgifterna lagras beror på vilken typ av cookie som används. Sessionscookies upphör att gälla när webbläsaren stängs, medan permanenta cookies vanligen gäller mellan två månader och ett par år. 

Dina rättigheter 

Du har specifika rättigheter rörande bearbetningen av dina personuppgifter. Uponor respekterar dessa rättigheter. Dina rättigheter omfattar följande:

  • Rätten att känna till vilka av dina personuppgifter som Uponor har registrerat.
  • Rätten att kräva att ofullständiga, onödiga, felaktiga eller inaktuella personuppgifter uppdateras eller raderas.
  • Rätten att säga upp prenumerationer på marknadsföringsmeddelanden.
  • Rätten att begära att bearbetningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller marknadsundersökningar ska stoppas.

Observera att tillämplig lag även kan ange begränsningar av och andra villkor rörande dina rättigheter. 

Du kan utöva rättigheterna som anges ovan genom att kontakta Uponor på: support.vvs.se(a)uponor.com. Observera att utövandet av ovanstående rättigheter i vissa fall kan innebära att vi inte kan fortsätta tillhandahålla den begärda tjänsten/de begärda tjänsterna till dig. 

Ändringar av denna policy 

Observera att Uponor kan komma att ändra denna policy. Vid eventuella större, negativa ändringar publicerar Uponor dock ett meddelande om detta både i början av denna policy och på startsidan för denna webbplats. Du bör läsa denna policy med jämna mellanrum för att ta del av eventuella sådana ändringar. 

Om du har frågor kontaktar du oss via kundtjänst eller genom att skriva till oss på: 

Uponor AB
Uponor VVS
Box 2
721 03 Västerås