uponor service tjänster

After Sales

Felanmälan

Har något inträffat som inte uppfyller dina förväntningar av en produkt som levererats från Uponor VVS?

 
Som privatperson/konsument ska du alltid vända dig direkt till din återförsäljare/installatör och reklamera produkten enligt gällande rutiner. En reklamation måste alltid hanteras genom inköpsstället, dvs hos din VVS-butik eller VVS-installatör.

Som installatör/återförsäljare gäller följande rutiner vid felanmälan:

 1. Fyll i blanketten Felanmälan som finns här på sidan för nedladdning i Word-format. Observera! Det är viktigt att den blir ifylld så fullständigt som möjligt. Speciellt viktigt är vår kunds uppgifter, vilket oftast är grossistens namn och kontaktpersonen hos grossisten. Ange också produktens benämning och artikelnummer eller RSK nummer, samt beskrivning av felet.

 2. Felanmälan av produkter från Uponor VVS

  I följande system ingår produkter från Uponor VVS:

  - Golvvärme
  - Inomhusavlopp
  - Kulvert
  - Prefab
  - Rörsystem Komposit
  - Rörsystem PEX
  - Ventilation
  - Ytvärme

  Skicka din felanmälan via e-post till aftersales.vvs.se@uponor.com eller med post till Uponor AB, Aftersales, Box 2, 721 03 Västerås.

 3. Din felanmälan registreras och ett ärendenummer skickas tillbaka via e-mail. Detta sker normalt inom 2-3 arbetsdagar från det att vi tagit emot er felanmälan.

 4. Om produkten skall returneras eller om vi behöver kompletterande uppgifter för att behandla ärendet erhålls särskilda anvisningar om detta.

 5. Om felorsaken är av sådan art att produkten inte behöver skickas in eller inga kompletterande uppgifter behövs, behandlas ärendet direkt och svar ska förväntas inom en vecka efter det att ärendet är returnerat till er.

 6. När produkten eller de kompletterande uppgifter skickats till oss kommer dessa att utvärderas analyseras och därefter lämnas ett svar där åtgärder t ex i form av eventuella ersättningar kan bli aktuella. Eventuella ersättningsleveranser som görs innan utvärdering är klar debiteras alltid enligt gällande prisavtal och krediteras först när utvärdering är klar och ansvar är fastställt.

Ladda ner Felanmälan för VVS-produkter – högerklicka på länken och välj "Spara länk som" för att spara Wordfilen. Problem med att fyll i formuläret? Glöm inte att först trycka på "Enable Editing" i Word!

Uponor säljer enligt AA VVS 09 som är de nya allmänna leveransbestämmelser avseende VVS- och VA- material för yrkesmässig verksamhet i Sverige som trädde i kraft 1:a januari 2009. 

Ladda ner Leveransbestämmelser enligt AA VVS 09

Frågor eller teknisk support?