uponor academy

Uponor Academy

Kursprogram

Kunskap ger förtroende!

 
Uponor Academy erbjuder utbildningspaket inom ett flertal områden. Kurserna är anpassade till olika yrkeskategorier, erfarenhetsnivåer och intresseområden. Med våra utbildningspaket blir det lätt och enkelt för dig att hitta områden där din kunskapsnivå behöver höjas.

Utbildningspaketen riktar sig till installatörer, konsulter, grossister, butikspersonal, hustillverkare, byggare och andra aktörer i branschen. Alla våra VVS-utbildningar ger dig som installatör eller projektör dessutom möjligheten att bli certifierad, ett bevis på att du är godkänd av Uponor att installera/projektera våra system på ett säkert och kvalitetsmässigt sätt.

Vi samarbetar även med gymnasieskolor, yrkeshögskolor samt högskolor inriktade på energi, VVS och bygg, för att utbilda kommande generationer av ingenjörer och entreprenörer.

Här kan du få mer information och program för respektive utbildningspaket, samt även anmäla dig till aktuella kurser direkt på hemsidan.

Vattensäkra Sverige

Vattensäkra Sverige - Tappvatten Komposit och PEX

Hjälp till att minska vattenskadorna, du med!

Läckande vattenledningar orsakar årligen vattenskador för miljardbelopp. Det är hög tid att sätta stopp för slarvet och okunskapen! Vapnet mot dåliga installationer är kunskap.
Vår nya, uppdaterade tappvattenkurs tydliggör installationsarbetet under hela byggflödet. Med nytagna fotografier, grafiska bilder och praktiska övningar visar vi på effektiva systemlösningar som följer dagens krav och standarder.

Vi går igenom valda delar ur Säker Vatteninstallation 2016:1, de senaste uppdateringarna från BBR 2015, NT VVS 129, Vattensäkra Sverige, materialegenskaperna för PEX och komposit (MLC), kopplingslära, monteringsanvisningar, dimensionering, genomföringar samt legionella.

Detta, varvat med goda råd och praktiska tips, ger dig kunskapen att säkerställa att projekteringen/installationen av Uponor Rörsystem Komposit och PEX görs på ett vattenskadesäkert, kostnadseffektivt och miljömässigt korrekt sätt.

Som med alla våra utbildningspaket kan vi även erbjuda utbildningen Vattensäkra Sverige skräddarsydd till att passa de flesta yrkesroller inom branschen.

Utbildningen avslutas med kontroll av kunskapsnivån genom skriftlig redovisning. Efter godkänt prov utfärdas certifikat för ”Vattensäker installation/projektering med Uponor Rörsystem Komposit och PEX”.

Kursfakta

Kursmål: Kunna installera alternativt projektera Uponor Rörsystem Komposit och PEX på ett vattenskadesäkert sätt i enlighet med VVS Företagens branschregler, BBR 2015 och monteringsanvisningar.

Innehåll: BBR 2015, Säker Vatteninstallation 2016:1, NT VVS 129, monteringsanvisningar, Materialkännedom, dimensionering, infästningar och genomföringar, kontroll & intyg, legionella.

Ämnad för: VVS-installatörer, VVS-konsulter, grossister, skolor, skadereglerare, inspektörer, hustillverkare, byggsamordnare, m fl.

Förkunskaper: Kännedom och erfarenhet av VVS-installationer/projektering.

Kurslängd: 1 dag.

Kursavgift: 900 kr exkl. moms

Energieffektiv golvvärme

Energieffektiv Golvvärme - nu uppdaterad!

Försäkra dig om att leverera energieffektiva golvvärmelösningar!

Vattenburen golvvärme har blivit standarden för komfortabel värme i privatbostäder, kontor och allmännyttiga lokaler. Idag är det många som vet hur man installerar golvvärme, men blir det alltid energieffektivt?

Med vår golvvärmeutbildning kan du skapa mer energieffektiva golvvärmelösningar och samtidigt öka dina åtaganden och förtjänster.

Vi har uppdaterat golvvärmekursen genom att lyfta fram fler projekteringsförutsättningar samt monteringshjälpmedel.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i bland annat regelverk, injustering, värmeöverföringsegenskaper hos olika material, fuktteknik, dimensionering, styr- och reglerteknik, felsökning, etc. Kursdagen blandas med teori och praktiska övningar.

Nu erbjuds du som installatör eller projektör ett certifikat även för Uponors Golvvärmesystem!

Utbildningen avslutas med kontroll av kunskapsnivån genom skriftlig redovisning. Efter godkänt prov utfärdas certifikat för ”Energieffektiv installation/projektering med Uponor Golvvärmesystem”.

Givetvis finns möjligheten att lära sig golvvärme från grunden. Även på den fronten är vi mycket flexibla och lyhörda för kundens önskemål.

Kursfakta

Kursmål: Genom teori och praktik erhålla fördjupade kunskaper i golvvärmeteknik och metoder för energieffektivare och säkrare installationer.

Innehåll: Projektering, fukt, torkningstider, förläggningssätt, materialval, dimensionering, styr- och reglerteknik, injustering, värmeöverföring samt hjälpmedel.

Ämnad för: VVS-installatörer, VVS-konsulter, servicetekniker, fastighetsförvaltare, hustillverkare, m fl.

Förkunskaper: Kännedom och erfarenhet av VVS-installationer/projektering.

Kurslängd: 1 dag.

Kursavgift: 900 kr exkl. moms.

Flexibel kulvert

Flexibel Kulvert

Hur förflyttar man mest flexibelt värme och varmvatten?

Uponor Kulvertsystem ger med sina långa skarvlösa längder möjligheten till en enkel, snabb och prismässigt mycket konkurrenskraftig installation. Vår utbildning för kulvert gör att Du kan dra nytta av systemets fördelar på bästa sätt. En mer flexibel lösning får Du leta efter!

I vår utbildningslokal för kulvertträning, kan vi erbjuda utbildning i autentisk miljö året runt med fri tillgång till övningsmaterial.

Utbildningen består bland annat av projekteringsförutsättningar, dimensionering, materialkännedom, förläggningsteknik, transport och hantering, schaktning, kopplingar, brunnar och monteringsanvisningar.

Med inslag av både teori och praktiska övningar ger varje kurstillfälle god kunskap i hur systemet ska installeras. Vi hjälper Dig att finna lämpliga och effektiva genvägar för att underlätta och korta ner installationstiden.

Vi anpassar gärna utbildningen efter dina behov, då det kan finnas många olika varianter av installationsobjekt.

Uponor Kulvertsystem kopplas enkelt med väl beprövade WIPEX-kopplingen. Vid våra kurser lägger vi stor vikt på hur WIPEX-kopplingen monteras, för att få en säker installation.

Även VVS-konsulten kan finna mer kunskap kring kulvertprojektering. Bland annat genom att lära sig vår datorprogramvara som underlättar vid projektering av kulvertlösningar.

Utbildningen avslutas med kontroll av kunskapsnivån genom skriftlig redovisning. Efter godkänt prov utfärdas certifikat för ”Flexibel installation/projektering med Uponor Kulvertsystem”.

Kursfakta

Kursmål: Kunna installera Uponor Kulvertsystem med hög effekivtet, säkerhet och flexibilitet.

Innehåll: Projekteringsförutsättningar, dimensionering, materialkännedom, förläggningsteknik, transport och hantering, kopplingsteknik och praktiska övningar i autentisk miljö.

Ämnad för: VVS-installatörer, VVS-konsulter, markentreprenörer, fastighetsbolag.

Förkunskaper: Allmän kännedom och erfarenhet av VVS-installationer/projektering.

Kurslängd: 1 dag.

Kursavgift: 900 kr exkl moms.