uponor rent dricksvatten tappvatten

Innovation

Hantering av vattenresurser

uponor smatrix aqua hygienic drinking water delivery

Övervaka och minska vattenförbrukningen

Uponor arbetar med innovation inom produktutveckling och nu även när det gäller „Sakernas internet“. Vår nordamerikanska partner Belkin International är en av de ledande leverantörerna inom konsumentelektronik, nätverksteknik och smart hushållsteknik. I samriskföretaget „Phyn“ kombineras de båda företagens kompetenser. De utvecklar system för automatisk övervakning av dricksvattenförsörjning i byggnader. Syftet är att förhindra läckor och i slutänden minska vattenförbrukningen. Detta skapar ett unikt mervärde, som konsumenterna kan dra nytta av i samma utsträckning som industrin.

Genom samarbetsprojektet expanderar Uponor avsevärt i befintliga användningsområden. Samtidigt breddar företaget också sin kompetens inom dricksvattenförsörjning och hygien. För första gången kopplas Sakernas internet till intelligent övervakning och kontroll av dricksvattenförsörjningen. Detta är ett viktigt steg på området smart hushållsteknik.

System för tidig varning om läckor

Allmännyttiga företag kan undvika slöseri och förlust av vatten under transport och därmed spara resurser och pengar. En tidig varning om läckor minskar skadorna och reducerar därmed försäkringspremierna, för att bara nämna ett par fördelar. VVS-ingenjörerna kan komma åt digital data från system som redan har installerats när de ska dimensionera vattensystem och VVS-installatören kan erbjuda sina kunder ytterligare övervakningstjänster:

Mer information om Phyn
uponor phyn

Analysera vattenkvaliteten på bara några sekunder