uponor renovering

Innovation

Renovering

Byggnader som väcks ur sin skönhetssömn

 
Många människor lockas av den särskilda charmen hos äldre byggnader. Under förutsättning att de är renoverade och moderna är de väldigt efterfrågade som bostäder – i synnerhet i städerna. Vad många inte vet: I gamla byggnader finns det ofta mycket stor potential att uppnå en mer hållbar miljöbalans. Koldioxidneutral värme eller värme med låga utsläpp förbättrar energiavkastningen avsevärt. Ännu mer när systemen installeras i golvet. Golvvärmesystem klarar sig på låga framledningstemperaturer och hjälper därmed till att spara energi. Tappvattensystem måste vanligtvis bytas ut helt och hållet när man renoverar gamla byggnader. Avloppsrör byts ut för att uppfylla moderna hygienkrav och standarder.

Uponor bidrar genom flera olika lösningar inom renovering

Installatör

Dina fördelar

Uponor erbjuder flera olika produkter som är särskilt lämpade för renovering av byggnader, till exempel golvvärme och energioptimerad rumsreglering. Uponors system är redo för användning direkt efter installationen.

Fakta

 • Expertråd från Uponor
 • Kompletta system från en enda leverantör
 • Låg bygghöjd
 • Anpassade för renovering
Fastighetsägare
Dina fördelar
Några av våra lösningar har utformats speciellt för just renovering. Dessa kombinerar den senaste byggnadstekniken med särskilda kraven för skydd av historiska byggnader. Installationstiden är kort och systemen kan tas i drift omedelbart efter installationen. Framledningstemperaturerna ligger närmare den önskade rumstemperaturen än framledningstemperaturerna för system med radiatorer, vilket medför att energibehovet kan sänkas. Uponors system passar utmärkt tillsammans med förnybara energikällor.

Fakta

 • Lägsta möjliga bygghöjd
 • Låga installationskostnader
 • Snabb och enkel installation
Återförsäljare
Dina fördelar
Uponor erbjuder kompletta lösningar för bland annat golvvärme, tappvatten och inomhusavlopp vid byggnadsrenoveringar. Med Uponor får du allt från en och samma leverantör

Fakta

 • Kompletta lösningar
 • Anpassade lösningar för renovering
 • Omfattande tjänster
Arkitekt
Dina fördelar
I dag finns det en mängd olika krav i fråga om hållbarhet, komfort, hygien och energieffektivitet som måste beaktas vid planeringen av en ombyggnation. Uponor tillhandahåller en omfattande dokumentation och hjälper dig från projektering till installation. 

Fakta

 • Större frihet i den fysiska planeringen
 • Lösningar anpassade för renovering
 • Kompletta lösningar från en enda leverantör
 • Låg bygghöjd
Investerare
Dina fördelar
Uponor tillverkar tillförlitliga och effektiva golvvärmesystem för som lämpar sig för gamla byggnader. De säkerställer hållbar –och problemfri drift i din byggnad, samtidigt som kostnaderna för underhåll och energi hålls nere. Framledningstemperaturerna ligger närmare den önskade rumstemperaturen än framledningstemperaturerna för system med radiatorer, vilket medför att energibehovet kan sänkas. Uponors system passar utmärkt tillsammans med förnybara energikällor.

Fakta

 • Lägre värmekostnader
 • Ökar fastighetens värde
 • Skräddarsydda system för renoveringen
 • Snabb och enkel installation
uponor renovering golvvärme

Enkla lösningar för ovanliga användningsområden

Även om kostnaderna för en renovering är höga, är det ofta mödan värt eftersom en del byggmaterial och befintliga strukturer kan användas och optimeras. Transporterna av byggavfall minimeras, vilket sparar energi och eliminerar buller. Renoverade byggnader höjer också livskvaliteten för många människor och förbättrar hela kvarter på lång sikt. Rätt teknisk lösning kan bidra till framgång för många olika renoveringsprojekt.