uponor hållbart säkert dricksvatten

Uponor arbetar med framtidens lösningar

Innovation@Uponor

Det är ont om dricksvatten i världen – Uponor hjälper till att bevara denna värdefulla resurs

 
Hur ska konsumenterna och industrin använda de värdefulla vattenresurserna i framtiden? Det är en central fråga för framtiden. Uponor arbetar för en hållbar vattenanvändning genom att utveckla innovativa koncept som främjar säker och ekonomisk vattenförbrukning.

Fler och fler människor bor i städerna och Uponor höjer livskvaliteten för stadsinvånare

I tätbefolkade områden är det särskilt viktigt att säkerställa livskvaliteten för befolkningen. Detta gäller överallt: I hemmet, på arbetet och på fritiden

Andel av befolkningen som bor i städerna i industrialiserade länder
Källa: Roland Berger

uponor mängd stadsbefolkning i utvecklingsländer
uponor energikonsumtion byggnader dricksvatten hälsosamt

Mönstren för framställning och förbrukning av energi är föränderliga och Uponor tänker framåt

I industrialiserade länder utgörs en stor andel av energiförbrukningen av byggnadstjänster. Därför är det viktigt att använda alla typer av energi på ett effektivt sätt. I nya byggnader är standarden på energieffektiviteten ofta hög, men det kan krävas innovativa lösningar för renovering av äldre byggnader. Förutom att optimera byggnadens fasader krävs moderna tekniska byggnadssystem och användande av förnybara energier för att på ett hållbart sätt kunna minska energiförbrukningen.

En titt in i Uponors framtidslaboratorium: Idéer, forskning, koncept

Uponor är ett innovativt företag som gör stora investeringar i forskning och utveckling och har en intensiv dialog med sina kunder och partners i erfarenhetsutbytet. Berätta för oss om dina önskemål och erfarenheter. Eller berätta var du ser potential för effektivare energianvändning och hygienisk vattenanvändning. Tillsammans hittar vi lösningar som även gynnar andra.

Vi behöver kreativa krafter för att kunna vidareutveckla våra idéer. Uponor lägger stor tonvikt vid att utbilda och informera sina anställda. Du hittar mer information om att arbeta på Uponor under lediga tjänster.

Lediga tjänster
uponor unipipe plus innovation