Plaströr

Plaströr med extrema egenskaper

Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet, och samtidigt ett otroligt säkert rör. Våra plaströr är nyckelkomponenten i alla våra system för VVS och VA. Extremt lång beräknad livsläng på minst 50 år ger en god totalekonomi.

Vi har rör och rörsystem som inkluderar allt från golvvärme och tappvatten till markförlagd ventilation och enskilt avlopp.

 
Några egenskaper med plaströr i generella termer:
  

 • Låg vikt
 • Låg friktion
 • Extremt rent
 • Nötningsbeständigt
 • Vibrationsupptagande
 • Elektriskt isolerande
 • Tål extrem kyla 
 • Reptåligt
 • Formbart
 • Långtidsstabilt
 • Termiskt minne
 • Tål frätande kemikalier
 • Flexibelt
 • Tål hög värme
 • Låg miljöbelastning
 • Ljudisolerande

 
Mer information om plaströr och våra system finns under lösningar.

Stäng