Uponor som partner

 • Med Uponor som samarbetspartner

Lösningar, service och prestanda i alla skeden av projektet

Utgångspunkten för Uponors verksamhet är att ge mervärde till våra kunder och partner. Vi fokuserar på långsiktigt samarbete som ger ett pålitligt partnerskap och på att erbjuda lösningar som ger kunderna möjlighet att utvecklas i sina företag. Slutmålet är att samarbeta med andra yrkeskategorier för att bygga bättre miljöer och en bättre framtid.

Uponor har långa traditioner och stort kunnande som systemleverantör av VVS-, inomhusklimat- och infrastrukturlösningar. Produkterna är emellertid bara en aspekt av Uponors expertis. Det verkliga mervärdet ligger i det paket som vi kan erbjuda: förutse kundernas behov, hjälpa dem med lösningar som passar idealiskt för deras projekt samt erbjuda oöverträffad service.

Uponors framgångar är beroende av att våra professionella partner är framgångsrika – det är därför kvalitet på Uponor innefattar många olika aspekter: support, kundservice, långsiktig tillförlitlighet, produktkvalitet, för att bara nämna några. Som en verklig pionjär inom rör och kopplingar i PEX och MLC för VVS-lösningar har varumärket Uponor gjort sig känt världen över som ett namn som du kan lita på. Utformade, installerade och använda på rätt sätt har Uponors system lika lång livslängd som de byggnader som de ingår i.

Uponor lägger stor vikt på teoretisk och praktisk utbildning av VVS-montörer och entreprenörer i installation av Uponors produkter. På så sätt säkerställer vi problemfria installationer i bostäder, kommersiella fastigheter eller som en del av den kommunala infrastrukturen. Varje år håller vi mer än 20 000 utbildningsdagar för viktiga målgrupper, såsom entreprenörer, installatörer, konsulter, grossister och fastighetsägare.

  • Vi erbjuder en global kunskapsbank, kvalitet, erfarenhet och ett långsiktigt partnerskap, där du som partner får många fördelar. Vi finns tillgängliga när du behöver support – i alla faser från den inledande idén till det slutliga överlämnandet. Vi kan hjälpa dig per telefon, via mejl, webbkonferens, via personliga möten eller på plats.
    

  • Vid arbetet med ett byggnadsprojekt tas avgörande beslut långt innan de första planerna dras upp. Vi ger stöd åt investerare, utvecklare och leverantörer av byggtjänster under koncept- och planeringsfasen och erbjuder alternativ för systemlösningar för att projekten ska komma i fas redan från start. 
    

  • Under arbetet från koncept till konstruktion måste designen anpassas till alla detaljer och komplexiteten hos moderna konstruktionstekniker. Denna uppgift kräver mycket specialiserade kunskaper samt effektiva datorbaserade verktyg. Professionella konsulter kan dra nytta av vår utbildning, tekniska support, våra exempel och verktyg. 
    

  • Byggprocessen handlar om att förvandla planer till verklighet. Leverans, logistik, produkter och installation är väsentliga faktorer under byggprocessen. Vi är välkända över hela världen för vår kvalitet och den enkla installationen av våra produkter. Uponor Academy för installatörer skapar dessutom en bas för snabba och tillförlitliga installationer. Vi erbjuder leverantörer av byggtjänster hjälp med planering och koordination av leveranser och logistik för att eliminera problem under byggprocessen. Vi säkerställer kvaliteten på allt installationsarbete och ger kontinuerlig teknisk support.
    

  • Vid byggprocessens slut tas byggnaden i drift – en vital fas som omfattar det slutliga godkännandet av byggnationen och skapar grunden för en effektiv drift och ett effektivt underhåll. Vi stöder våra partner under beställningsfasen genom att verifiera den önskade prestandan hos våra system. Kunden får alltid tillgång till en fullständig och korrekt slutlig systemdokumentation. Vi erbjuder support för användningen av våra system, optimering och eventuell renovering – inte bara i dag eller i morgon, utan under hela byggnadens livscykel.
    

Stäng