Leverantörskedjan

  • Leverantörskedja formsprutning
  • Leverantörskedja logistik
  • Leverantörskedja infrastruktur

Säkerställer att Uponor uppfyller kundernas behov

Målet för Uponors leverantörskedja är effektiva leveranser av produkter och system av hög kvalitet till våra kunder. Anskaffning, planering, produktion, kvalitet, lagerhantering och transport är delar i en samspelt leverantörskedja som säkerställer att våra produkter spelar en nyckelroll i system som har installerats för att förbättra människors liv.

Vi utvecklar kontinuerligt vår leverantörskedja för att kunna garantera effektiva, fullständiga och säkra produktleveranser enligt avtalad tid till alla våra kunder. Vid våra produktionsanläggningar sker arbetet målinriktat och vår ledande ställning ger oss ansvarstagande. Dessa två faktorer skapar en konkurrensfördel inom de olika områden vi arbetar med och tillför ytterligare en dimension till kvaliteten och värdet i vårt erbjudande.

Aktörerna i vår leverantörskedja har en lång tradition av teknologisk utveckling och erfarenhet. Tvärbindningsprocessen PEX-a enligt Engelmetoden har utvecklats i Virsbo, Sverige och flerskiktstekniken för MLC-kompositrör i Zella Mehlis, Tyskland. På båda orterna finns världsledande anläggningar för tillverkning av rörledningar inom respektive område. Sedan 1965 har vi också plaströrsextrudering och formgjutning av plast i Nastola, Finland. 
Stäng