Ledning och bolagsstyrning

  • Management

Företagsledning och globala ansvarsområden

Uponor på börsen

Uponor Corporation är noterat på NASDAQ OMX-börsen i Helsingfors, Finland, vilket innebär att moderbolaget Uponor Corporation följer reglerna och förordningarna för noterade bolag. Uponor följer även de finska reglerna för bolagsstyrning som har utfärdats av Securities Market Association. 

Uponors modell för bolagsstyrning beskrivs i detalj under bolagsstyrning på sidorna för investerare på webbplatsen. Dessa sidor innehåller även en detaljerad beskrivning av Uponors procedurer för intern kontroll, riskhantering, intern och extern granskning samt insiderproblem.

Företagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning omfattar en detaljerad beskrivning av Uponors procedurer för intern redovisning, riskhantering, intern och extern granskning samt insiderproblem.

 

Stäng