Uponors globala verksamhet

 • Uponor i hela världen
 • Uponor världstäckande service

Våra marknader

Uponor erbjuder innovativa lösningar för alla typer av fastigheter. Vi är verksamma både inom nybyggnation och renovering. Vår konkurrenskraft bygger på en omfattande geografisk närvaro, en djup kunskap om branschen, en lång erfarenhet av arbete mot kunder inom VVS och Infrastruktur samt vår ambition att uppfylla kundernas behov på ett professionellt sätt.

Uponor har ett omfattande och geografiskt vidsträckt nätverk av branschkunniga experter som våra kunder kan lita på och som är oöverträffad inom branschen. Vi står till din tjänst överallt i världen med engagerad personal, lokal närvaro och kundtjänst i över trettio länder.

Lösningar från Uponor kan tillhandahållas från alla ledande distributörer eller levereras som nyckelfärdiga projekt.
  • Osynlig komfort

  • Vi erbjuder ett brett sortiment av integrerade system för golvvärme, kyla och ventilation som lägger grunden för ett hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat. Våra lösningar ger en lägre energiförbrukning och ger även större möjlighet till användning av förnybara energikällor för uppvärmning och kylning av byggnader.


  • Pålitlighet och premiumkvalitet

  • Våra VVS-lösningar omfattar system för ett antal olika behov, till exempel system för dricksvatten eller rörsystem för transport av varmvatten till radiatorer. Våra VVS-lösningar är säkra, enkla att installera med flexibla anslutningsmöjligheter, väger lite och korroderar inte.

  • Miljösäkra lösningar

  • Våra säkra lösningar skapar en miljövänlig hantering av färskvatten och avloppsvatten både i och utanför stadsmiljöer. Våra lösningar kommer även att kunna användas av kommande generationer. Den utökade livscykeln för våra pålitliga och säkra system för transport och lagring av rent vatten, regnvatten och avloppsvatten skapar lägre kostnader både vid installation och under hela dess livslängd.


Samarbete med Uponor

Med en global kunskapsbank, erfarenhet och långsiktigt partnerskap, får du som partner många fördelar.


Stäng